12. siječanj

Print Friendly, PDF & Email

 

 

1779. – Rođen je Nicolas Clement (12. siječanj 1779. – 21. studeni 1841.) francuski fizičar i industrijski kemičar.

Clement je prvi znanstvenik koji je definirao i koristio kaloriju kao jedinicu mjere za toplinu, iako je ta riječ postojala još ranije za vrijeme Lavoisier-a koji je mjerio specifičnu toplinu vode i drugih materijala u uređaju kojeg je nazvao kalorimetrom.

Clement je u svojim predavanjima o toplinskim motorima od 1819. do 1824. godine u Parizu koristio kcal ili Cal te ju definirao kao toplinu koja je potrebna da se povisi temperatura 1 kg vode za 1 stupanj Celzijus. Kasnije je definirana mala kalorija – cal – koja je kao alternativna jedinica za toplinu uvedena 1896 godine, dok je službena SI jedinica postala đul (J).

Njemačka škola fiziologije istraživala je energetsku vrijednost krmiva i hrane koristeći kalorimetar. Ta se metoda dopala Amerikancu Wilburu O. Atwateru, koji je 1896. godine u SAD-u objavio nutritivne vrijednosti hrane u kojima je energija bila izražena u kalorijama.

I danas je u svijetu uobičajeno izražavanje energetske vrijednosti hrane u kalorijama, iako se usporedno koristi i džul (J).

Izvor:
James L. Hargrove: History of the Calorie in Nutrition, The Journal of Nutrition, Volume 136, Issue 12, Prosinac 2006, str 2957–2961.

 

Prati N.com