17. svibanj

Print Friendly, PDF & Email

 

 

1994. – Američka Agencija za hranu i lijekove, FDA, izjavljuje da je genetski modificirana rajčica “Flavr Savr” sigurna za konzumaciju.

 

Prati N.com