Category: Ekološka hrana

Ekološka poljoprivreda

    Ekološka proizvodnja (organska, biološka) poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i...

Osnovana udruga “Istarski eko proizvod”

    17.10.2009. – U Puli, u sjedištu Istarske razvojne agencije, osnovana je udruga “Istarski eko proizvod”, a osnivači su registrirani proizvođači ekoloških proizvoda s područja Istarske županije, koji su se organizirali radi zaštite prirodnih vrijednosti Istre te razvoja ekoloških i socijalno prihvatljivih gospodarskih djelatnosti. Za prvog predsjednika Udruge izabran je Nenad Kuftić, proizvođač s najdužim stažem u ekološkoj poljoprivredi...