DG SANTE

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Europska Komisija je podijeljena u odjele ili glavne uprave (engl. Directorate Generals, DG) i službe (engl. Services).

Glavne uprave su razvrstane prema područjima politike za koje su nadležne, a za prehranu je odgovorna Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane (engl. Directorate General for Health and food safety, ili skraćeno DG SANTE).

Trenutni komsionar je Vytenis Andriukaitis iz Litve, u mandatu od 2014. do 2019. godine. Tonio Borg iz Malte bio je na toj dužnosti od 2013. do 2014. godine.

Glavna uprava za hranu i zdravlje vodi tri nezavisna znanstvena odbora koji savjetuju o svim pitanjima ne vezanim za hranu od sigurnosti potrošača, javnog zdravstva, okoliša do novih problema koji mogu ugroziti zdravlje Europljana. To su:

-znanstveni komitet za sigurnost potrošača (engl. Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS)
-znanstveni komitet za zdravlje i okolišne rizike (Scientific Committee on Health and Environmental Risks, SCHER)
-znanstveni komitet za novo identificirane rizike za zdravlje (engl. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR)

Uz DG SANTE vezan je rad tri agencije od kojih je za sigurnost hrane najvažnija EFSA – Europska agencija za sigurnost hrane.

 

Prati N.com