Dibromklorpropan

Print Friendly, PDF & Email

 

 

1,2-dibrom-3-klorpropan (DBCP) je nematocid (pesticid) koji se 1950-tih pojavio kao sredstvo za tretiranje plantaža banana i drugog tropskog voća. Vrlo brzo je ušao u široku upotrebu, a na plantažama banana je uočena njegova negativna posljedica na zdravlje radnika – a to je neplodnost.

Više tisuća radnika s plantaža Nikaragve, Kostarike, Guatemale, Hondurasa i Paname tužilo je u SAD-u proizvođače dibromklorpropana, te su dodijeljene višemilijunske odštete za njihovu neplodnost koja je nastala radom na plantažama u 70-tim godinama.

 

Srodni članci ...

DG SANTE
views 847
    Europska Komisija je podijeljena u odjele ili glavne uprave (engl. Directorate Generals, DG) i službe (engl. Services). Glavne uprave su razvrstane prema područjima po...
Dekstrozni ekvivalent
views 1448
  Dekstrozni ekvivalent - Ukazuje na stupanj hidrolize molekule škroba. Viši DE znači da je viši udio monosaharida od kratkolančanih polimera. DE glukoze je 100. DE škroba je 0. ...
Difenilamin
views 1794
  Difenilamin (CAS 122-39-4) je kemikalija koja se koristi kao antioksidant na jabukama, odnosno održava njihovu koru od smežuranja tako da se mogu vrlo dugo skladištiti. Ova tvar se...
Dijeta
views 1209
  Riječ dijeta, potječe od grč. diaita što znači život, življenje, način života, hrana, prebivalište i stan; dok glagol diaitein znači držati na životu, liječiti, hraniti se i biti h...
Dijetetika
views 2107
  Dijetetika je struka koja principe dijetne ishrane primjenjuje na izbor jela i prehranu pojedinaca. natrag na popis