Difenilamin

Print Friendly, PDF & Email

 

Difenilamin (CAS 122-39-4) je kemikalija koja se koristi kao antioksidant na jabukama, odnosno održava njihovu koru od smežuranja tako da se mogu vrlo dugo skladištiti. Ova tvar se godinama koristi u SAD-u, dok je 2012. godine zabranjena u EU budući da proizvođači kemikalije nisu dostavili EFSA-i dokumente koji će pokazati sigurnost upotrebe za ljudsko zdravlje.

Difenilamin nije toksičan kao takav, već raspadom nastaju kancerogeni produkti. Maksimalna dopuštena rezidua na jabukama je 0,1 ppm.

F_Difenilamin_HR

 

Prati N.com