Dikamba

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Dikamba je herbicid širokog spektra, koji se preko lišća premješta u sve dijelove biljke te izaziva poremećaje ravnoteže hormona kod dijeljenja stanica, disanja i sinteze proteina. Biljka ugiba u deset dana.

Bakterija Pseudomonas maltophila (soj DI-6) koja inače obitava u zemlji, djeluje na molekulu dikambe te ju prevodi u 3,6-diklorosalicilnu kiselinu koja se još brže apsorbira, ali nije herbicid. Nema puno podataka o toksičnosti ovog spoja po čovjeka. Kako bakterija P. maltophila sadrži kompleks enzima koji inaktivira herbicid, tvrtka Monsanto je iskoristila to svojstvo ubacivši ga u soju, te tako dobila soju rezistentnu na dikambu. 15. siječnja 2015. Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) odobrilo je prodaju i uzgajanje soje i pamuka rezistentnih na dikambu.

Nakon što se naglo razvila otpornost na glifosat, nazire se razvoj druge generacije usjeva rezistentnih na herbicide.

 

Srodni članci ...

Dopamin
views 291
    Dopamin je neurotransmiter zadužen za pozornost, motoričke pokrete i motivaciju. Upleten je u Parkinsonovu bolest, poremećaj pozornosti, ovisnost, depresiju i shizofrenij...
Dibromklorpropan
views 1126
    1,2-dibrom-3-klorpropan (DBCP) je nematocid (pesticid) koji se 1950-tih pojavio kao sredstvo za tretiranje plantaža banana i drugog tropskog voća. Vrlo brzo je ušao u šir...
DG SANTE
views 1018
    Europska Komisija je podijeljena u odjele ili glavne uprave (engl. Directorate Generals, DG) i službe (engl. Services). Glavne uprave su razvrstane prema područjima po...
Organofosforni insekticidi
views 4156
    Organofosforni spojevi su derivati fosforne kiseline i koriste se kao insekticidi, herbicidi i nervni agenti. Sintetizirani su prvi puta od strane Njemačkih kemičara 1...
Dekstrozni ekvivalent
views 1646
  Dekstrozni ekvivalent - Ukazuje na stupanj hidrolize molekule škroba. Viši DE znači da je viši udio monosaharida od kratkolančanih polimera. DE glukoze je 100. DE škroba je 0. ...