Dioksin u hrani

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Dioksin i spojevi slični dioksinu su sporedni produkti raznih industrijskih procesa. Smatra se da su vrlo toksični, kancerogeni spojevi i teško razgradivi organski zagađivači.

U grupu dioksina i sličnih spojeva spadaju:

– poliklorirani dibenzodioksini (PCDD), ili jednostavno dioksini, derivati dibenzodioksina
– polikloriani dibenzofurani (PCDF), ili jednostavno furani, derivati dibenzofurana, kemijski gldano nisu dioksini ali imaju slična svojstva
– poliklorirani bifenili (PCB), također nisu dioksini, ali neka imaju slična svojstva
– dioksin, bazična struktura koja je jedinica građe i za složenije dioksine

Toksičnost dioksina i spojeva sličnih dioksinu izražava se toksičnim ekvivalentom, a najtoksičniji dioksin je 2,3,7,8-tereaklorodibezodioksin (2,3,7,8 TCDD) sa toksičnim ekvivalentom od 1.

Dioksini nastaju kod proizvodnje papira, kemikalija i pesticida, te procesima izgaranja kao što su paljenje smeća, požari i spaljivanje otpada. Najveće industrijsko trovanje dioksinima desilo se 1976 godine u Italiji, u gradiću Sevesu, gdje je 1 kilogram 2,3,7,8-tetraklorodibezodioksina (TCDD) uzrokovao klorne akne kod radnika i mještana. U blizini tvornice pronađeno je 3300 uginulih životinja, najviše ptica i zečeva, a radi sprečavanja ulaska dioksina u hranu, uništeno je oko 80,000 životinja.

Dioksini i hrana

Dioksini se mogu naći u hrani animalnog podrijetla: mesu, mlijeku i mliječnim proizvodima, ribi i školjkašima. Najveća razina dioksina otkrivena je u tlu, i masnom tkivu životinja. Čak 96% izloženosti čovjeka dioksinu dolazi iz hrane putem:

– životinjskih masnoća
– punomasnih mliječnih proizvoda
– masne ribe (sardine, pastrva, tuna, losos, haringa)

Incidenti sa dioksinom u hrani

1968. Japan – Kod ljudi se javila bolest sa simptomima sličnim klornim aknama, a čiji je uzrok bilo rižino ulje. U procesu rafinacije rižinog ulja korišteni su poliklorirani bifenili. Istodobno sa trovanje ljudim, desio se i pomor pilića u istom području koji su također hranjeni nusproizvodima iz proizvodnje rižina ulja.

1999. Belgija – Kontaminacija stočne hrane uzrokuje zagađenje kokošjih jaja i mesa pilića. Inspekcije prijavljuju incident u siječnju, a javnost saznaje za događaj tek četiri mjeseca kasnije. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja daju ostavke, a uhićeni su čelnici tvornice koja je reciklirala masti. Otkriveno je da su motorna ulja miješana s mastima koje su služile kao sirovina za proizvodnje stočne hrane.

2004. Nizozemska – Dioksin je otkriven u stočnoj hrani koja je distribuirana na preko stopedeset farmi goveda, svinja, ovaca i koza u Nizozemskoj, Belgiji i Njemačkoj. Vlasti u tim državanja privremeno zatvaraju farme, a Europska komisija zabranjuje prodaju belgijske govedine, svinjetine i mliječnih proizvoda u zemljama EU.

2007. Švicarska – Kontaminacija guar gume podrijetlom iz Indije, koja iznosila i do 1000 puta više od dozvoljenog. Guar guma, aditiv oznake E 412, ima najveću primjenu u proizvodnji pekarskih, mesnih i mliječnih proizvoda (jogurt, kefir, sladoled), te umacima (salatni dresing, kečap). Uzrok pojave kontaminacije nije otkriven od strane indijskih stručnih službi, iako je Indija najveći svjetski proizvođač tog aditiva.

2008. Irska – Rutinski monitoring otkriva povišenu razinu polikloriranih bifeila u svinjskom mesu, nakon čega slijedi zatvaranje farmi. Kontaminacija je uzrokovana zagrijavanjem ostataka iz pekarske industrije gorivom čiji su produkti izgaranja direktno ulazili u obrađivanu sirovinu. Potencijalno zagađena hrana uklonjena je sa tržišta.

2011. Njemačka – Zagađenje hrane uzrokovano je miješanjem masnih kiselina namijenjenim za upotrebu u tehničke svrhe sa biljnom masnoćom koja se koristi u proizvodnji stočne hrane. Kontaminacija je otkrivena u nekoliko zona u Njemačkoj, u pilećem mesu i jajima.

 

Srodni članci ...

Zaštitite se od dijabetesa biljnom prehranom
views 1460
    Čini se da je konzumacija mesa jedan od rizičnih faktora za razvoj dijabetesa, odnosno kod manjeg unosa mesa ima i manje te bolesti. Važno je znati da povećanjem unosa bi...
Nijemci naveliko kontaminirani biljnim otrovom glifosatom
views 2751
    16.03.2016. - Tri četvrtine njemačke populacije izlučuje glifosat u urinu u količinama koje su veće od maksimalno dozvoljene količine u vodi za piće koja iznosi 1 ppb (0,...
Toksičnost glutamata
views 1499
    Sve više dokaza upućuje da najpoznatiji pojačivač okusa - glutamat - koji se nalazi u gotovo svakoj industrijski proizvedenoj hrani, uzrokuje negativne učinke u dozama u ...
Stomatolozi kažu da je fluorirana voda štetna
views 1124
    Odstupajući od dogme stomatoloških fakulteta, sve više stomatologa progovara protiv floriranja jer su fluoridne kemikalije, koje se dodaju zalihama vode kako bi se sprije...
Limun i limeta – zdravstveni učinici
views 2437
    Započnite svaki dan s čašom mlake vode u koju ste iscijedili limun ili limetu. Sok cijelog limuna ili limete u mlačnoj vodi prije doručka pruža antioksidanse i elektrolit...