EK odobrila GM krumpir

Print Friendly, PDF & Email

 

 

20.01.2012. – Amflora ili EH92-527-1 je genetski modificirani krumpir u vlasništvu njemačkog diva kemijske industrije BASF. Početak proizvodnje u EU prošao je gotovo nezapaženo od strane domaćih medija.

Razlikuje se od prirodnog krumpira po škrobu, naime škrob iz amflore sastoji se samo od molekula amilopektina. Zrnca škroba prirodnog krumpira sastoje se od amiloze i amilopektina u omjeru od 20 naspram 80. Iako u količini od samo 20%, amiloza u proizvodnji često stvara nepovoljne rekacije kao što je retrogradacija i stoga se kemijskim putem treba modificati što zauzvrat poskupljuje proizvodnju. Znanstvenici su uspjeli blokirati gen za sintetu amiloze.

Genetski modificirani krumpir amfloru odobrila je Europska komisija 02. ožujka 2010. godine za industrijsku upotrebu u Europskoj Uniji, pošto ga je Europska agencija za sigurnost hrane ocjenila sigurnim za uzgajanje. Nakon dobivanja licence, BASF je najavio da će zatražiti licencirane za još nekoliko drugih GM krumpira (GM Fortuna), te koristiti ih kao hranu za životinje.

Organizacije Greenpeace i Friends of the Earth smatraju kako će amflora kontaminirati hranidbeni lanac i buduće usjeve slično kao što je i kolijevka kukuruza Meksiko, sa više od 300 autohtonih vrsta kukuruza, kontaminirana GM kukuruzom iz SAD-a., odnosno zauvijek je izgubljen prirodni genom kukuruza na planeti Zemlji. Ove organizacije također ističu da GM krumpir amflora sadrži gen može utjecati na razvoj otpornosti na antibiotike.

Odluku Europske komisije kritizirale su zelene stranke europskog parlamenta kao i talijanski ministar poljoprivrede, grci su od svoje ministrice zatražili da se amfloru proglasi ilegalnom na području Grčke što je ona i učinila.

Genetski modificirani krumpir Amflora predviđen je za korištenje u industrijskim procesima poput proizvodnje papira, ambalaže, škroba i ljepila. U Europi se svake godine proizvede 2 milijuna tona krumpirovog škroba, a tvrtka BASF ne skriva svoje ambicije u ovoj industriji. Osim toga, nakon dobivanja škroba, industriji će preostati pulpa i kora krumpira, koje se najvjerojatnije neće bacati već iskoristiti i prodati kao stočna hrana.

Stoga ostaje samo pitanje vremena kada će ga drugi proizvođači htjeti uzgajati i za korištenje u prehrambenim proizvodima, kao i za stočnu hranu. Velika je mogućnost da već dolazi do naših stolova putem mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina.

BASF je u travnju 2010. godine započeo sa uzgojem Amflore, i to u Njemačkoj sa 20 hektara, Švedskoj 150 hektara, Češkoj 150 hektara.

 

Što trebate znati?

Moratorij na sadnju novih, komercijalnih GM usjeva uveden je u Europskoj Uniji 1998. godine. Nažalost nije bio dugog trajanja, već 2004. godine ukida se blokada.

Svjetska trgovinska organizacija (WTO) ocijenila je 2010. godine da Europska Unija neopravdano blokira ulazak GMO proizvoda na svoje tržište.

Uz GM krumpir, u Europskoj Uniji se već uzgaja GM kukuruz tipa MON810 tvrtke Monsanto, čiji je uzgoj odobren još 1998. godine paralelno sa moratorijem! GM kukuruz se uzgaja Španjolskoj, Češkoj, Rumunjskoj, Portugalu i Slovačkoj.

Europska Komisija je također donijela odluku prema kojoj se u Uniju mogu uvoziti i slobodno prodavati proizvodi koji u svojem sastavu imaju tri vrste GMO kukuruza, koje nisu uzgojene u zemljama EU-a.

Na području EU doneseno je u periodu od 2007.-2012. četrdeset devet odluka o autorizaciji GM kultura na tržištu EU.

Vrlo vjerojatno slijedi promjena kursa dosadašnje politike EU prema genetski modificiranim organizmima.

Što je sa Hrvatskom?

U Hrvatskoj je DOPUŠTEN GM uz jasno uspozorenje – dopušten je uvoz i prodaja GM proizvoda koji potječu od točno određenih sorti, prema Vladinim uredbama. GM proizvodi u Hrvatskoj moraju biti jasno označeni deklaracijom na kojoj stoji “ovaj proizvod sadrži GMO” ili “ovaj proizvod potječe od GMO”.

GM usjevi također postoje u Hrvatskoj na nekim ograničenim područjima u Slavoniji.

 

31.03.2016. – Dopuna članka

Druga transgenska kultura dozvoljena za uzgoj, BASF-ov krumpir Amflora doživio je totalni fijasko i više se ne uzgaja.

 

Izvori:
wikipedia
index.hr
jutarnji.hr

 

Prati N.com