EK traži odobrenje drugog GM kukuruza

Print Friendly, PDF & Email

 

 

06.11.2013. – Europska komisija zatražila je danas od država članica EU-a odobrenje uzgoja DRUGOG genetski modificiranog kukuruza u Europi, kukuruza TC1507. EK traži rješavanje zahtjeva za odobrenje uzgoja kukuruza TC1507, koji je u svibnju 2001. podnijela tvrtka Pioneer. Inače genetski modificriani kukuruz se već uzgaja na tlu Europske Unije, radi se o kukuruzu MON 810 koji se prema dostupnim podatcima, prošle godine uzgajao u Španjolskoj, Portugalu, Češkoj, Rumunjskoj i Slovačkoj, a odobren je 1998. godine. Uzgoj MON 810 zabranile su Austrija, Bugarska, Grčka, Njemačka, Mađarska, Italija, Luksemburg i Poljska – i Francuska je imala zabranu imala do kolovoza 2013. kada je ona sudskom odlukom ukinuta.

Kukuruz TC1507 otporan je na nekoliko herbicida koji sadrže glufosinat-amonijak, koji je po ekolozima jako otrovan pa se protive uzgoju te sorte kukuruza. Taj je kukuruz trenutačno odobren za ljudsku i životinjsku ishranu u EU, ali ne i za uzgoj.

Europska Komisija je odobrila GM kukuruz TC 1507 za uvoz u EU u studenom 2005. godine, a pet mjeseci kasnije i za humanu konzumaciju. GM kukuruz uglavnom korosti kao stočna hrana. Međutim do sada nije odobren uzgoj ove GM žitarice.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) dala je pozitivno mišljenje o toj sorti već šest puta od 2005. Zahtjev za odobrenje podnesen je 25. veljače 2009. predstavnicima država članica. Šest ih je tada bilo za (Velika Britanija, Španjolska, Finska, Švedska, Rumunjska i Estonija), 12 protiv uključujući Francusku, a devet suzdržano, među kojima i Njemačka. Budući da nije bila postignuta kvalificirana većina, odluku sada moraju donijeti ministri za zaštitu okoliša EU-a. Države članice imat će za odluku tri mjeseca. Idući ministarski sastanak predviđen je za 13. prosinca.

Odluka bilo o odobrenju uzgoja ili njegovoj zabrani mora biti donesena kvalificiranom većinom. Ako kvalificirane većine ponovno ne bude, Komisija će po pravilima morati odobriti uzgoj te sorte kukuruza.

Preuzeto i prilagođeno sa: business.hr

 

Prati N.com