Enterodiol

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Enterodiol je uz enterolakton metabolit prehrambenih lignana, a nastaje u probavnom sustavu sisavaca. Enterolignani su pronađeni u urinu i plazmi čovjeka. Imaju slabo estrogensko djelovanje i duge biokemijske karakteristike koje mogu biti važne za održavanje zdravlja čovjeka.

Enterodiol-enterolakton

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *