Indeks tjelesne mase

Print Friendly, PDF & Email

 

Indeks tjelesne mase uvriježen je kod nas pod kraticom BMI, što je engleska kratica za Body Mass Index. Ovaj indeks koristi ovu jednostavnu formulu kao pokazatelj odnosa između težine i visine neke osobe, da bi pokazao njen tjelesni status. BMI je međunarodno priznat i usvojeni standard koji se koristi kao pokazatelj fizičkog stanja tako da usklađuje visinu i težinu osobe u jedinstvenu mjeru, usporedivu za čitavu populaciju. Jednostavnim rječnikom rečeno, BMI vam govori koliko bi kilograma trebali imati na svoju visinu. To je vrlo jednostavna mjera koja se lako računa, a osobi govori puno o njegovom fizičkom stanju. Evo formule po kojoj se računa:

BMI = težina (kg) / visina x visina (cm)

Podijelite težinu (u kilogramima) sa kvadratom visine (u cenitemtrima).

Posljednja saznanja ističu da BMI nije dovoljna mjera općeg zdravlja. Sastav tijela i % masnog tkiva doprinose pravoj mjeri ukupnog zdravstvenog stanja i pripremljenosti organizma. Pretilost se danas uzima kao jedan od glavnih, nezavisnih faktora rizika kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa.

Klasifikacija BMI indeksa prema Svjetskoj Zdravstvenoj Organizaciji:

BMI vrijednost stanje organizma
  manje od 18,5   pothranjenost
  18,5 ili više, a manje od 25   normalno
  25 ili više, a manje od 30   prekomjerna tjelesna težina
  30 ili više   pretilost (obezitet)

Branimir Dolibašić dipl.ing. nutricionist

 

Prati N.com