Kada liječnici dignu ruke, nije kasno za nekonvencionalnu medicinu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Kad pacijenti oboljeli od raka u finalnoj fazi saznaju od svog liječnika da se nalaze u neizlječivom stanju, jedino što im konvencionalna medicina još može ponuditi je palijativna skrb. Palijativno znači da se od pacijenta “odustalo“ i da izlječenje više nije moguće. Pacijentima je preostalo ili prihvatiti tu situaciju ili se pokušati boriti za svoj život. Ali – kako? Jedina mogućnost koja ostaje je nekonvencionalna medicina. No, nekonvencionalnim liječnicima često se predbacuje da umirućim ljudima ne žele reći istinu zato da bi mogli zaraditi novac. Je li to istina? Može li nekonvencionalna medicina uopće pomoći?

Odgovor je: DA, čak i u finalnoj fazi još uvijek ima nade za oboljele. Jedna od mogućnosti je prirodna medicina prema 3E programu. Naziv 3E je skraćenica koja dolazi od početnih slova njemačkih riječi: Ernährung, Entgiftung i Energie (na hrvatskom: prehrana, detoksikacija i energija). Taj program se iskristalizirao nakon analize više tisuća povijesti bolesti oboljelih koji su usprkos vrlo uznapredovalog stadija raka – (pre)živjeli.

Što je moguće postići tim programom predočeno nam je u kraćoj studiji pod naslovom “3E program u kombinaciji s Papimi tretmanom umjesto palijativne intervencije”. Rezultati su vrlo ohrabrujući, osobito kad se uzme u obzir da se najvećim dijelom (91%) radi o ljudima koji su se po kriterijima konvencionalne medicine nalazili u stanju koje se smatra neizlječivim.

Trostruko produljenje života

U studiji je praćeno stanje oboljelih koji su se odlučili za prirodno liječenje i sudjelovali u 5-tjednom 3E programu. Cilj je ovog programa pacijentima u finalnom stadiju raka pokazati što su drugi pacijenti u sličnoj situaciji poduzeli, te ostali živi usprkos vrlo lošoj prognozi.

Od 73 pacijenta koji su pohađali seminar, 6 je pacijenata došlo odmah nakon operacije tumora, bez drugih konvencionalnih terapijskih postupaka, kao što su kemoterapija ili zračenje. Ostalih 67 pacijenata su u trenutku dolaska u centar imali konvencionalno dijagnosticirane tumore (patološki i slikovni dijagnostički nalazi).

Prognozirano vrijeme života (dano od konvencionalnih liječnika ovih pacijenata) bilo je od par tjedana do maksimalno 12 mjeseci. U prosjeku 6 mjeseci.

Na kraju promatranog razdoblja u studiji (od 12 do max. 23 mjeseca) 36 od 67 pacijenata (53%) bilo je na životu. U odnosu na prognozirano vrijeme preživljavanja (po konvencionalnoj medicini) dolazi do prosječno trostrukog produljenja života. Od toga je 8 pacijenata bilo bez tumora, što je potvrđeno od konvencionalnih liječnika i kroz dijagnostičke nalaze (MRT, CT, PET Scan). Troje je osoba izjavilo da se ne osjećaju dobro. Onih 6 pacijenata koji su došli odmah nakon operacije tumora (tj. bez tumora) osjećali su se vrlo dobro i svi su bili bez recidiva.

Pitanje palijativnog tretmana u onkologiji

Pacijentima je konvencionalna medicina predložila tzv. “ublažavajuću”/palijativnu terapiju, a to je terapija koja više ne može liječiti već samo privremeno “pomoći” pacijentu. Većina sudionika seminara već je imala operaciju, kemoterapiju i zračenje, no tumori (i/ili metastaze) su i dalje postojali ili su se pojavili novi.

Na žalost, (pre)često se dogodi da izlječenje više nije moguće, no to NE vrijedi za sve pacijente. 3E program u potpunosti odbija prihvatiti uobičajeni palijativni pristup pacijentu.

Kurativni pristup u 3E programu

Pristup 3E programa je u svojim temeljima – “izlječujući“/kurativni pristup. Čak i onda kada se po konvencionalno-medicinskom pristupu radi o tzv. palijativnoj situaciji. Program se zasniva na prirodnim tretmanima, a obuhvaća sljedeće:

1. Prehrana – striktno pridržavanje uljno-proteinske prehrane po dr. Johanni Budwig,
2. Različiti detoksikacijski tretmani
3. Podizanje mentalne energije (kauzanetika, vizualizacija, sinergetika).

Od trenutka sudjelovanja u programu i nadalje pacijenti su bez liječničkog tretmana (npr. kemoterapija i dr.).

Spontana remisija NE postoji

Za konvencionalnu medicinu su pacijenti koji su preživjeli finalni stadij raka primjeri spontane remisije. Po službenim podacima to se događa u omjeru 1 na 100.000 pacijenata. Ukoliko to usporedimo s rezultatima postignutim u studiji dolazimo do stope spontanih remisija od više tisuća postotaka. To je tako samo statistički i treba promijeniti način razmišljanja, te priznati da spontanih remisija uopće nema.

Kad bi se analizirali izliječeni (tzv. final stage survivors) u raznim zemljama, vrlo bi se brzo ispostavilo da su svi oni bez iznimke primijenili različite nekonvencionalne terapije.

Konvencionalni onkolozi ove su primjere i uspjehe pacijenata jednostavno gurnuli u zadnju ladicu pod naziv “spontana remisija” ili “čudotvorno iscjeljenje“. Konvencionalna onkologija time vrlo često omalovažava ove uspjehe umjesto da ih pažljivo analizira i spozna koji su zajednički nazivnici takvih “spontanih remisija”.

Završne misli

Činjenica je da postoje pacijenti koji su ostvarili izlječenje od raka, čak i u jednom kasnom stadiju raka. I činjenica je da su upravo oni izbjegli konvencionalnu terapiju, a izlječenje postigli isključivo tzv. nekonvencionalnim metodama.

Bi li pacijenti koji imaju dijagnozu raka u početnom stadiju mogli – upravo zbog tog početnog stadija! – imati zdravstvene koristi od npr. 3E koncepta ili neke druge nekonvencionalne terapije?

Ovim člankom se nastojalo prikazati rezultate koje postiže jedna od terapija prirodne medicine – 3E program. TA i druge terapije predstavljene su na 1. kongresu prirodne meducine koji je održan 20. listopada 2011. u Zgrebu.

Prevela sa njemačkog i obradila:
Vanja Kovačić, dipl.ing., dopredsjednica udruge “Prirodna medicina” Heilpraktikerin

 

Prati N.com