Koja hrana sadrži celulozu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Gdje mogu saznati koja hrana ima celuloze, a koja ne? – Branka

Odgovor

Celuloza je strukturna komponenta stanične stjenke zelenih biljaka, mnogih algi i gljiva – znači ima je u svoj biljnoj hrani.

Količina celuloze ne nalazi se u tablicama hrane, već količina ukupnih vlakana (celuloza + hemiceluloza + lignin + biljne gume i drugi neprobavljivi sastojci). Količina celuloze u pojednoj namirnici je 1/7 do 1/2 od ukupnih vlakana.

Metode za određivanje vlakana su dosta složene. Celuloza se do 70-tih godina prošlog stoljeća određivala zajedno sa ligninom i nazivala “sirovo vlakno” (engl. “crude fiber” = celuloza + lignin).

Sada se u tablicama sastava hrane nalazi drugi podatak, a to su “prehrambena vlakna” (engl. “dietary fiber”, koja obuhvaćaju zbroj celuloze, lignina, hemiceluloze, guma, pektina itd.

Ako vas interesira koliko celuloze se nalazi u nekoj namirnici imate dvije opcije:
– pronađite neku staru knjigu gdje su u tabelama sastava hrane upisana sirova vlakna, ili
– iz novih tablica izvadite sve namirnice koje imaju prehrambena vlakna i količinu u gramima podijelite sa 2, dobit ćete onda maksimalni udio celuloze (iako može biti i puno manji ako podijelite sa 7).

 

Prati N.com