Koji su razlozi porasta obeziteta u SAD-u?

Print Friendly, PDF & Email

 

15.02.2004. – Porast obeziteta u SAD upravo je alarmantan, kako pokazuju najnoviji statistički podatci. U periodu od 1971. do 2000. godine postotak obeznih osoba porastao je sa 14,5% na 30,9% – tj. gotovo svaka treća osoba ima problema s povišenom tjelesnom težinom i svim njenim posljedicama.

Nakon što je izašao izvještaj “Trendovi u unosu energije i makronutrijenta od 1971. do 2000. godine“, američko Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo poljoprivrede (USDA) oformili su komitet koji će ove godine raditi na reviziji Prehrambenog vodiča za Amerikance (Dietary Guidelines for Americans). Sjetimo se, stručnjaci iz USDA su 1992. godine prvi puta predstavili piramidu hrane, koja je, s manjim izmjenama, prihvaćena kao smjernica za zdravu prehranu od većine stranih pa i naših zdravstvenih radnika i nutricionista.

No, promotrimo koje su se promjene desile u posljednjih 30-ak godina među stanovništvom SAD-a, uzimajući u obzir da je posljednjih desetak godina upravo puno inzistiralo na promicanju piramide hrane.

Prosječni energetski unos je porastao sa 2.450 na 2.618 kcal za muškarce, odnosno sa 1.542 na 1.877 kcal za žene. Od energetskih sastojaka hrane, došlo je do porasta postotka ugljikohidrata, i to sa 42,4 na 49,0 % kod muškaraca, te sa 45,4 na 51,6 % kod žena. Ukupne masnoće smanjenje su sa 36,9 na 32,8 % kod muškaraca, te sa 36,1 na 32,8 % kod žena. Izraženo u gramima nutrijenata, apsolutna količina ugljikohidrata se kod muškaraca povećala za 67,7 g, a kod žena za 62,4 g. Također, porasla je i apsolutna ukupna količina masnoća, budući da je porastao ukupni unos kalorija.

Najnovije smjernice prehrambenog vodiča za Amerikance najvjerojatnije će imati strogo ograničen unos masnoća, koji će se trebati prikazati u gramima, a ne kao postotak. Hoće li doći do revizije preporuke za ugljikohidratima, još je nije poznato, iako su prema ovom izvještaju prepoznata tri glavna krivca za porast obeziteta: povećanje unosa ugljikohidrata, nezdrave prehrambene navike i sedentarni način života.

Izvor:
Trends in Intake of Energy and Macronutrients – United States, 1971-2000. Morbidity and Mortality Weekly Report, vol 53, 2004, str 80-82, 06.02.2004.