Kolbalt

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Fiziološka funkcija vezana je isključivo uz vitamin B12, i kao takva se u literaturi navodi isključivo preko ovog vitamina. Vitamin B12 je prema građi metilkobalamin, gdje je kobalt (kemijski znak: Co, engleski naziv: cobalt) vezan kao metalokompleks. Iako se počesto u pregledima minerala, kobalt izostavi kao esencijalni mineral za ljudsko zdravlje, on to doista jest. O ulozi vitamina B12 prilično je dosta nerazjašnjenih stvari, uz kojeg ide i pitanje bioloških izvora, odnosno da li su spojevi kobalta iz biljnog svijeta iskoristivi u ljudskom metabolizmu kao vitamin B12.

Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

 

Prati N.com