Kolbalt

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Fiziološka funkcija vezana je isključivo uz vitamin B12, i kao takva se u literaturi navodi isključivo preko ovog vitamina. Vitamin B12 je prema građi metilkobalamin, gdje je kobalt (kemijski znak: Co, engleski naziv: cobalt) vezan kao metalokompleks. Iako se počesto u pregledima minerala, kobalt izostavi kao esencijalni mineral za ljudsko zdravlje, on to doista jest. O ulozi vitamina B12 prilično je dosta nerazjašnjenih stvari, uz kojeg ide i pitanje bioloških izvora, odnosno da li su spojevi kobalta iz biljnog svijeta iskoristivi u ljudskom metabolizmu kao vitamin B12.

Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

 

Srodni članci ...

Selen
views 2279
    Otkriven je kao esencijalni element tek sedamdesetih godina prošlog stoljeća, i to kao bitan dio antioksidativnih zaštitnih sustava organizma. Selen (kemijski simbol: Se)...
Oligominerali
views 1690
    U oligominerale se svrstavaju silicij, germanij, vanadij i bor. Bor Bor (kemijski simbol: B) je mineral koji se u malim količinama nalazi u kostima, i zahtjevi za p...
Molibden
views 2379
    Molibden (kemijski znak: Mo) je oligoelement čija je fiziološka funkcija da kao kofaktor sudjeluje u metabolizmu, osobito kod mehanizama detoksifikacije i čišćenja organi...
Vitamin B12
views 1690
    Vitamin B12 odnosno cijanokobalamin je hidrofilni vitamin koji je dio skupine vitamina poznate kao B kompleks. Prilikom apsorpcije ovog vitamina, bitno je vezanje u kompl...
Magnezij
views 2182
    Četiri glavne uloge magnezija (kemijski znak: Mg) su kontrakcija mišića, energetski metabolizam, prijenos živčanih signala i mineralizacija kosti. U metabolizmu je on neo...