Kortizol

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Kortizol (hidroksikortizon) je hormon steroidne strukture kojeg proizvode nadbubrežne žlijezde.

Kortizon i kortizol se luče u velikim količinama u fizičkom stresu (trauma, opekline, krvarenje, visoka temperatura i dr.) i u psihičkom stresu (snažne emocije, velika tuga, djelovanjem drugih stresora). Hormon hipofize ACTH potiče nadbubrežne žlijezde na lučenje ovih hormona. Kortizon, adrenalin i glukagon nazivaju se hormoni stresa.

Djelovanje se očituje na metabolizam ugljikohidrata, proteina i masti:

-proteini se razgrađuju na aminokiseline,
-potiče se glukoneogeneza (izgradnja glukoze iz neugljikohidratnih preteča, uglavnom aminokiselina)
-potiče se lipoliza (razgradnja neutralnih masti na masne kiseline i glicerol)
-smanjuje se iskorištavanje glukoze u stanicama što s povećanjem glukoneogeneze dovodi do hiperglikemije.

Kortizol ima sličan ali sporiji efekt od glukagona – oba su katabolički hormoni. Ima direktan učinak na mišiće smanjujući sintezu i povećavajući degradaciju proteina. U jetri modificira aktivnost mnogih enzima.

 

Srodni članci ...

Kukuruz 1507
views 986
    Genetski modificirni kukuruz 1507 sadrži protein Cry1F, a to je protein Bt (dobiven iz Bacillus thuringiensis podvrsta Kurstaki) koji daje otpornost na kukuruznog moljca ...
Karnizam
views 1430
    Karnizam je nevidljivi sustav vjerovanja ili ideologija koja uvjetuje ljude da jedu (određene) životinje. Pojam je uvela američka psihologinja dr. Melanie Joy i definiral...
Karnitin
views 2504
  Karnitin je aminokiselinski spoj izoliran iz crvenog mesa (lat. carni, meso) posvuda je prisutan u svim mišićima. To je nestrukturna, funkcionalna aminokiselina koja djeluje kao no...
Karbendazim
views 1559
    Karbendazim (engl. carbendazim) je široko korišten fungicid. Koristi se za tretiranje biljnih bolesti u žitaricama i voću (citrusi, banane, jagode, ananas). U Australi...
Karotenoidi
views 1630
    Karotenoidi su pigmenti žute do crvene boje, derivati izoprena s velikim brojem dvostrukih veza. Karotenoidi se dijele na: - karotene: alfa, beta i gama karoten, li...