Masne kiseline

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Masne kiseline su sastavni dio masnoća u hrani gdje se pojavljuju u više oblika. Iako je razlika među njima u nekim slučajevima i minimalna, utjecaj na zdravlje može biti vrlo različit.

Što su masne kiseline?

Masne kiseline su organske kiseline, sastavljene su od atoma ugljika, vodika i kisika. Većina prirodnih masnih kiselina ima paran broj ugljikovih atoma.

Zasićene masne kiseline

Veze između atoma ugljika su jednostruke, tj. zasićene. Primjeri su palmitinska i stearinska masna kiselina.

Nezasićene masne kiseline

Vrlo su slične zasićenima, osim što su neki ugljici u lancu vezani dvostrukom vezom. Položaj dvostruke veze prikazuje se obilježavanjem ugljikova atoma na kojemu se dvostruka veza nalazi, a često se broji s kraja molekule koji nema kiselinsku skupinu. Tako su npr. u prehrani vrlo važne omega-3 masne kiseline. To jednostavno znači da se nezasićena, tj. dvostruka veza nalazi na trećem atomu ugljika od kraja molekule koji nema kiselinsku skupinu.

Ako se u molekuli masne kiseline nalazi samo jedna dvostruka veza, ta će se masna kiselina nazvati mononezasićena. U slučaju da sadrži više dvostrukih veza, pripadat će skupini polinezasićenih masnih kiselina. Primjer mononezasićene masne kiseline – oleinska, a polinezasićenih masnih kiselina linolna i linoleinska masna kiselina.

Što su esencijalne masne kiseline?

Esencijalne masne kiseline predstavljaju polinezasićene masne kiseline koje su neophodne u ljudskoj prehrani. To znači da ih ljudski organizam nije sposoban sintetizirati, te se stoga trebaju dobiti putem hrane. Tu se ubrajaju linolna i linoleinska masna kiselina koje imaju 2, odnosno 3 nezasićene veze. Ljudski organizam ima sposobnost sinteze samo zasićenih masnih kiselina iz jednostruko nezasićenih, ali ne posjeduje enzime za sintezu polinezasićenih masnoća (koje sadrže više dvostrukih veza).

 

Srodni članci ...

Vodič kroz svijet lipida
views 1465
    01.07.2004. - Do nedavno nismo puno pažnje obraćali na masti osim što one hranu čine ukusnijom. Pripremali smo obroke na svinjskoj masti, razmazivali maslac po tostu za d...
Kemijska klasifikacija lipida
views 1391
    Kemijska klasifikacija lipida 1. jednostavni lipidi voskovi - pravi voskovi - kolesterol i sterolni esteri - vitamin A esteri - vitamin D esteri neutralne ma...
Kokosova mast
views 4741
    Od svih hranjivih tvari, masnoće su one koje organizmu daju najviše energije, gotovo duplo više od ugljikohidrata i bjelančevina. Stručnjaci savjetuju da se s masnoćama n...
Vitamin F
views 1308
    U klasičnom istraživanu iz 1929. godine dva Američka nutricionista Burr i Burr, opisali su kako se akutne deficijencije kod štakora mogu izazvati prehranom bez masnoća, a...
29. ožujak
views 1192
    2012. - Hrvatska Vlada na čelu s premijerom Milanovićem uspješno donijela Uredbu od izmjeni i dopunama uredbe o razni genetski modificiranih organizama ispod kojih proizv...