Masne kiseline

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Masne kiseline su sastavni dio masnoća u hrani gdje se pojavljuju u više oblika. Iako je razlika među njima u nekim slučajevima i minimalna, utjecaj na zdravlje može biti vrlo različit.

Što su masne kiseline?

Masne kiseline su organske kiseline, sastavljene su od atoma ugljika, vodika i kisika. Većina prirodnih masnih kiselina ima paran broj ugljikovih atoma.

Zasićene masne kiseline

Veze između atoma ugljika su jednostruke, tj. zasićene. Primjeri su palmitinska i stearinska masna kiselina.

Nezasićene masne kiseline

Vrlo su slične zasićenima, osim što su neki ugljici u lancu vezani dvostrukom vezom. Položaj dvostruke veze prikazuje se obilježavanjem ugljikova atoma na kojemu se dvostruka veza nalazi, a često se broji s kraja molekule koji nema kiselinsku skupinu. Tako su npr. u prehrani vrlo važne omega-3 masne kiseline. To jednostavno znači da se nezasićena, tj. dvostruka veza nalazi na trećem atomu ugljika od kraja molekule koji nema kiselinsku skupinu.

Ako se u molekuli masne kiseline nalazi samo jedna dvostruka veza, ta će se masna kiselina nazvati mononezasićena. U slučaju da sadrži više dvostrukih veza, pripadat će skupini polinezasićenih masnih kiselina. Primjer mononezasićene masne kiseline – oleinska, a polinezasićenih masnih kiselina linolna i linoleinska masna kiselina.

Što su esencijalne masne kiseline?

Esencijalne masne kiseline predstavljaju polinezasićene masne kiseline koje su neophodne u ljudskoj prehrani. To znači da ih ljudski organizam nije sposoban sintetizirati, te se stoga trebaju dobiti putem hrane. Tu se ubrajaju linolna i linoleinska masna kiselina koje imaju 2, odnosno 3 nezasićene veze. Ljudski organizam ima sposobnost sinteze samo zasićenih masnih kiselina iz jednostruko nezasićenih, ali ne posjeduje enzime za sintezu polinezasićenih masnoća (koje sadrže više dvostrukih veza).