Moguće nove preporuke za orašaste plodove i kokice za pacijente s divertikulozom

Print Friendly, PDF & Email

 

Autor: Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

01.05.2007. – Prema novoj studiji s preliminarnim rezultatima, predviđa se skidanje zabrane za orašaste plodove i kokice za osobe koje pate od divertikuloze.

Rezultati ove studije ukazuju upravo na suprotan zaključak. Dr Lisa STrate s vašingtonskog univerziteta u Seattleu koja je vodila studiju navodi na zaključak da kokice mogu imati čak zaštitno djelovanje na komplikacije izazvane divertikulozom. Komplikacije kod divertikuloze uključuju infekciju, upalno stanje i krvarenje, i pogađaju oko 10 do 30% pacijenata koji imaju divertikulozu, i po težini nekad moraju biti i bolnički liječeni.

Uobičajeni savjet liječnika je u svrhu izbjegavanja komplikacija i potrebe za bolničkim liječenjem bio da se pacijenti drže podalje od oraha, kokica, kukuruza i orašastih plodova općenito, iako je dobro poznato da neke od tih namirnica imaju zapravo korisno djelovanje po zdravlje, prema svom nutritivnom sastavu.

Dr Strate je izjavila da su prehrambene preporuke za pacijente s divertikulozom oblikovale u posljednih 60-70 godina. Polazna je pretpostavka da je ozljeda intestinalnog zida debelog crijeva jedan od uzroka komplikacija divertikuloze, a takvu ozljedu mogu naročito prouzročiti orašasti plodovi. Dr Strate je odlučila ovu teoriju podvrgnuti ispitivanju, okrenuvši se dugoročnoj follow-up zdravstvenih djelatnika, koja je uključivala preko 50 000 osoba, dobi između 40 i 75 godina. Počevši od 1986. upitnici su slani osobama s novo dijagnosticiranom divertikulozom, u kojima su trebali opisati detalje tretmana i dijagnoze svoga stanja. Podaci su sakupljani od 1986., ali ih sve do danas nitko nije pregledao i analizirao. Analizirajući 47 454 osoba koje nisu imale divertikulozu na početku, dr Strate je s kolegama otkrila 383 nova slučaja divertikularnog krvarenja te 801 novo otkriveni slučaj divertikuloze nakon 18-godišnjeg follow-upa.

Koristeći prehrambeni upitnik sa 131 pitanjem, ispitali su sudionike svake dvije godine, i napravili podjelu na skupinu koja je učestalo konzumirala orašaste plodove, kokice ili kukuruz (dva ili više puta tjedno) te na one koji su to činili rjeđe (manje od jednom mjesečno). Multivarijabilna analiza je pokazala da je često konzumiranje orašastih plodova moglo povezati sa smanjenjem rizika od 20% od komplikacija divertikuloze. Kod onih sudionika koji su imali najčešći unos kokica (barem dvaput tjedno) je omjer rizika za dobivanje komplikacija divertikuloze bio 0,71 u odnosu na one s najmanjim unosom kokica (koji su ih jeli manje od jednom mjesečno, u prosjeku). Nikakvu povezanost nisu mogli pronaći s divertikularnim krvarenjem, s bilo kojim od navedenih namirnica – kokicama, kukuruzom i orašastim plodovima.

Dr Strait je kazala da ovakva analiza rezultata studije govori u korist skidanja orašastih plodova s liste nedozvoljenih namirnica za pacijente s divertikulozom, iako je još uvijek prerano govoriti o zaštitnoj ulozi kokica u ovom slučaju.

Ovo otkriće svakako poziva na nova istraživanja kako bi se ovakva analiza potvrdila. Kako su kokice i orašasti plodovi bili prvi na listi sumnjivaca za slučajeve krvarenja kod divertikuloze kada se pacijent s takvim tegobama obrati svome liječniku, novo istraživanje pokazuje da takav zaključak bez dokaza ne valja uzimati zdravo za gotovo.

Izvor:
MedPage Today, Digestive Disease week, Washington, svibanj 2007.

 

Prati N.com