MON 810

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Mon810 je varijetet genetički modificiranog kukuruza, razvijen od korporacije Monsanto, na tržištu dolazi pod imenom YieldGard. Sadrži gen iz bakterije Bacillus thuringiensis koji izražava Bt toksin sa toksičnim efektom na insekte iz reda Lepidoptera.

Dozvoljen je za upotrebu u EU 1998 godine, ali nekolicina zemalja – Austrija, Mađarska, Grčka, Luksemburg, Bugarska, Njemačka – zabranjuje kultivaciju zbog zabrinutosti oko onečišćenja okoliša.

Njemačka zabranjuje Mon810 u travnju 2009.

Nakon zabrane u Francuskoj, Europski sud pravde 2011 i Francuski Conseil d’Etat presuđuju da je zabrana sa strane francuskog ministra poljoprivrede ilegalna. Usprkos tome, u ožujku 2012 francuski ministar ga ponovo zabranjuje, barem privremeno. U kolovozu 2013. najviši francuski sud ukinuo je zabranu uzgoja genetski modificiranog kukuruza Mon810 uz obrazloženje da je zabrana dozvoljena samo ako uzgoj predstavlja “veliki rizik”.

U travnju 2012 Poljska objavljuje da će potpuno zabraniti uzgoj Mon810 na svojem teritoriju jer bi pelud ovog varijeteta mogla imati štetan utjecaj na pčele.

Mon810 je dozvoljen za upotrebu slijedećim državama: Argentina, Australija, Brazil, Kanada, Kina, Kolumbija, države Europske Unije (osim Austrije, Mađarske, Grčke, Luksemburga, Bugarske i Njemačke), Japan, Koreja, Meksiko, Filipini, Južnoafrička Republika, Švicarska, Južna Koreja, Taivan, SAD, Urugvaj.

 

Srodni članci ...

Kukuruz 1507
views 743
    Genetski modificirni kukuruz 1507 sadrži protein Cry1F, a to je protein Bt (dobiven iz Bacillus thuringiensis podvrsta Kurstaki) koji daje otpornost na kukuruznog moljca ...
Države članice EU se usprotivile uzgoju GM kukuruza 1507, ali ipak prolazi!
views 832
    13.02.2014. (izmjene 19.02.2014.) - Na jučerašnjoj sjednici Europskog vijeća raspravljalo se i glasovalo o sudbini genetski modificiranog kukuruza TC 1507. Većina zemalja...
Francuska: sud ukinuo zabranu GMO-a!
views 697
    02.08.2013. Pariz - Najviši francuski sud ukinuo je zabranu uzgoja genetski modificiranog kukuruza koji proizvodi američka multinacionalna kompanija Monsanto uz obrazlože...
Biotehnološki lider proglašen krivim za prikrivanje smrti životinja uzrokovanih GMO kukuruzom
views 919
    22.06.2012. - U parnici protiv GMO kreacija napokon je izvojevana pobjeda protiv velike biotehnološke kompanije Syngenta, koja je svojim GM Bt kukuruzom ubijala stoku. Ko...
Poljska: Uvođenje zabrane Monsantovog GM kukuruza
views 729
    09.04.2012. - Poljska uvodi potpunu zabranu uzgoja genetski modificiranog kukuruza pod oznakom MON810, čiji je proizvođač američka korporacija Monsanto. Informaciju je po...