N-glikolilneuraminska kiselina

Print Friendly, PDF & Email

 

 

N-glikolilneuraminska kiselina skraćeno: Neu5Gc, je monosahardid s 9 ugljikovih atoma koji se može naći u tkivima sisavaca. Čovjek ne sintetizira Neu5Gc, pretpostavlja se da je izmjena na genu koja omogućuje njenu sintezu nastala prije 2-3.000.000 godina. Primati, čovjekovi najbliži srodnici, mogu proizvoditi N-glikolilneuraminsku kiselinu.

F_Neu5Gc_HR

Neu5Gc je vrlo slična poznatoj N-acetilneuraminskoj kiselini (Neu5Ac) koja u stanici služi za proizvodnju složenih šećera ili glikokonjugata (šećeri vezan za nešećerne molekule) te imaju funkciju u staničnoj komunikaciji.

Iako je čovjek ne može sam proizvesti N-glikolilneuraminska kiselina u njegov organizam dolazi putem prehrane: izvori su janjeće meso, svinjetina i govedina, te u manjoj količini mlijeko i mliječni proizvodi. Ovog monosaharida nema u mesu peradi i mesu riba, ali je značajna količina prisutna u ikri (kavijar).

Neu5Gc pronađena je u stanicama raka i fetalnim tumorima. Čovjekov imunološki sustav prepoznaje ovu molekulu kao stranu, a povišena razina antitijela uzrokuju kroničnu upalu. Epidemiološke studije pokazale su vezu između konzumacije crvenog mesa i povećanog rizika od mnogih bolesti, uključujući rak, aterosklerozu i dijabetes tipa 2. Nije dokazano, ali je moguće da Neu5Gc iz prehrane pogoršava ova stanja.

 

Prati N.com