Niacin

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Vitamin B3 odnosno niacin (ostali manje korišteni nazivi su još i nikotinska kiselina ili nikotinamid) je hidrofilni vitamin dio skupine vitamina poznate kao B kompleks. U neposrednoj je metaboličkoj vezi s triptofanom, iz kojeg se u organizmu može sintetizirati, pa niacin nije vitamin u doslovnom smislu definicije vitamina. Dva su aktivna oblika koji imaju isto vitaminsko djelovanje – nikotinska kiselina i nikotinamid.

kemijski naziv: nikotinska kiselina, nikotinamid
aktivni oblici: nikotinska kiselina, nikotinamid, NAD, NADP
jedinica mjere: miligram
dnevna potreba: 13 do 20 mg/dan za zdravu osobu

Funkcija

Niacin odnosno njegovi aktivni oblici nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+) i nikotinamid adenin dinukleotid fosfat (NADP+) kofaktori su brojnih enzima koji djeluju kao dehidrogenaze, primjerice laktat dehidrogenaza. Njihovo je ključno mjesto u metabolizmu ugljikohidrata i njihovom iskorištavanju za energiju. Fosfatilirani oblik NAD je NADPH, koji je nužan za funkciju glutationa (GSH), važnog endogenog antioksidansa. NAD je također u bliskoj metaboličkoj vezi s FAD (vidi riboflavin) u respiratornom lancu dobivanja energije, u kojem reagiraju kao donor i akceptor elektrona u brojnim redoks reakcijama.

Deficit

Niacin se može u ljudskom organizmu dobiti iz triptofana. Ukoliko u prehrani nedostaje niacina, a ima dovoljno triptofana, neće doći do deficita niacina, odnosno do avitaminoze. Ipak, ova pretvorba je prilično “skupa” za organizam, i prilično neučinkovita. Za sintezu samo jednog miligrama niacina potrebno je 60 mg triptofana. Uz to je za sintezu niacina iz triptofana potrebno dovoljno vitamina B1, B2 te B6. U stvarnoj situaciji, deficit niacina u ishrani gotovo uvijek prati deficit ovih vitamina, jer u većini namirnica dolaze zajedno, pa je takva situacija da nema niacina ali ima svih potrebnih faktora za njegovu sintezu vrlo malo vjerojatna.

Manjak niacina danas je vrlo teško pronaći u razvijenom svijetu. Teške simptome deficita niacina danas je moguće naći samo u trećem svijetu gdje vlada glad, a poznati su kao pelagra.

U pojedinim patološkim stanjima poput Hartnupove bolesti te malignog karcinoidnog sindroma (poremećaj apsorpcije i metabolizma triptofana), te kod primjene određenih lijekova, poput izonijazida protiv tuberkuloze, moguća je pojava deficita niacina.

Simptomi pelagre:
– ozbiljan gubitak težine, dermatitis, dijareja
– depresija, demencija
– bijeli, cakleći jezik

Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

 

Prati N.com