Omjer struka i visine

Print Friendly, PDF & Email

 

Omjer struka i visine jednostavna je i brza metoda skrininga kojom se može procijeniti zdravstveni rizik od određenih bolesti u različitim populacijama, i to podjednako kod muškaraca, kao i kod žena i djece. Ovaj antropometrijski indeks pokazuje stupanj nakupljanja tjelesne masnoće oko struka. Tipično je pokazatelj androgenog (muškog) tipa nakupljanja tjelesne masnoće.

Omjer struka i visine osjetljiviji je od indeksa tjelesne mase (ITM) kao rani znak povećanog rizika za pojavu određenih bolesti. Vrijednosti veće od 0,5 pokazuju povećani rizik kod muškaraca i žena, u različitim etničkih skupina, a i kod djece. Ovaj se antropometrijski indeks može koristiti tokom djetinjstva i odrasle dobi.

Normalne vrijednosti se kreću od 0,4-0,5 – veće vrijednosti ukazuju na veću količinu tjelesne masnoće.

Omjer struka i visine granični ili veći od 0,5 asociran je sa visokim krvnim tlakom, rizikom od dijabetesa i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

 

Srodni članci ...

Organofosforni insekticidi
views 3744
    Organofosforni spojevi su derivati fosforne kiseline i koriste se kao insekticidi, herbicidi i nervni agenti. Sintetizirani su prvi puta od strane Njemačkih kemičara 1...
Sarkolipin
views 126
    Sarkolipin je mali peptid koji se nalazi samo u mišićima gdje povećava potrošnju energije i oksidaciju masti u mitohondrijima. Sarkolipin tjera mišiće da troše više energij...
Genistein
views 739
    Genistein spada u izoflavone i prema djelovanju može se svrstati u fitoestrogene. Također djeluje vazodilatacijski na žile. Može se naći u soji i sojinim proteinima (u...
Kukuruz 1507
views 744
    Genetski modificirni kukuruz 1507 sadrži protein Cry1F, a to je protein Bt (dobiven iz Bacillus thuringiensis podvrsta Kurstaki) koji daje otpornost na kukuruznog moljca ...
Smeđe masno tkivo
views 1186
    Uloga smeđeg masnog tkiva (engl.  brown adipose tissue, BAT)  je trošenje kalorija iz masti i proizvodnja topline kao odgovor na hladnoću. Bijelo masno tkivu u trbušnom d...