Omjer struka i visine

Print Friendly, PDF & Email

 

Omjer struka i visine jednostavna je i brza metoda skrininga kojom se može procijeniti zdravstveni rizik od određenih bolesti u različitim populacijama, i to podjednako kod muškaraca, kao i kod žena i djece. Ovaj antropometrijski indeks pokazuje stupanj nakupljanja tjelesne masnoće oko struka. Tipično je pokazatelj androgenog (muškog) tipa nakupljanja tjelesne masnoće.

Omjer struka i visine osjetljiviji je od indeksa tjelesne mase (ITM) kao rani znak povećanog rizika za pojavu određenih bolesti. Vrijednosti veće od 0,5 pokazuju povećani rizik kod muškaraca i žena, u različitim etničkih skupina, a i kod djece. Ovaj se antropometrijski indeks može koristiti tokom djetinjstva i odrasle dobi.

Normalne vrijednosti se kreću od 0,4-0,5 – veće vrijednosti ukazuju na veću količinu tjelesne masnoće.

Omjer struka i visine granični ili veći od 0,5 asociran je sa visokim krvnim tlakom, rizikom od dijabetesa i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.