Podjela ugljikohidrata

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ugljikohidrati (ugljični hidrati, karbohidrati) – velika grupa za prehranu važnih ugljikovih spojeva, naziv potječe od nekadašnjeg pogrešnog shvaćanja da su te tvari spojevi ugljika sa vodom. Dijele se na monosaharide, oligosaharide i polisaharide.

1. Monosaharidi (grč. monos = sam) su najjednostavniji ugljikohidrati, i osim pri stvaranju energije u tijelu, ne mogu se cijepati na manje molekule koje će i dalje imati karakter šećera. To su višehidrični alkoholi, koji u svojim molekulama sadrže po jednu aldehidnu ili ketonsku skupinu (aldoze ili ketoze). Po broju ugljikovih atoma dijele se na trioze, tetroze, pentoze i heksoze, od kojih su najznačajnije posljednje dvije.

Pentoze
– arabinoza
– riboza
– ksiloza
– deoksiriboza

Heksoze
– fruktoza
– galaktoza
– glukoza
– manoza

Derivati monosaharida

– šećerni alkoholi: glicerol, inozitol, manitol, sorbitol, dulcitol
– amino šećeri: galaktozamin, glukozamin
– šećerne kiseline: askorbinska kiselina, glukonska kiselina, glukuronska kiselina

2. Oligosaridi (grč. oligos = malen) – ugljikohidrati koji su sastavljeni od 2-8 molekula monosaharida, stoga mogu biti disaharidi, trisaharidi itd.

Disaharidi
– laktoza (glukoza + galaktoza)
– maltoza (glukoza + glukoza)
– saharoza (glukoza + fruktoza)
– trehaloza (glukoza + glukoza)

Drugi oligosaharidi
– rafinoza
– stahioza
– verbaskoza
– fruktani

3. Polisaharidi (grč. polys = mnogi) – ugljikohidrati kojima se molekule sastoje od velikog broja monosaharida, hidrolitičkom razgradnjom pomoću enzima i kiselina prelaze preko disaharida u monosaharide. Nemaju sladak okus i ne daju karakteristične reakcije na monosaharide.

– škrob (razgradni produkti dekstrini)
– glikogen
– vlakna – “ne-škrobni” polisaharidi i lignin (celuloza, hemiceluloza)

 

Srodni članci ...

Celuloza
views 1941
    Celuloza je organska tvar formule (C6H10O5)n, odnosno polisaharid koji je sastavljen od nekoliko stotina do nekoliko tisuća linearno povezanih molekula glukoze. Celuloza ...
Dekstrozni ekvivalent
views 1530
  Dekstrozni ekvivalent - Ukazuje na stupanj hidrolize molekule škroba. Viši DE znači da je viši udio monosaharida od kratkolančanih polimera. DE glukoze je 100. DE škroba je 0. ...
Maltodekstrini
views 5537
  Maltodekstrini su hidrolizati škroba koji se gotovo pedesetak godina koriste u prehrambenoj industriji u vrlo različite svrhe. Prve komercijalne maltodekstrine proizvela je 1959. g...
Jednostavni šećer iz mesa povezan s povećanim rizikom od raka
views 1255
    02.01.2015. - Kada životinje mesojedi konzumiraju crveno meso ono ne pokazuje negativne učinke na njihovo zdravlje, ali to nije slučaj kod čovjeka. Epidemiološke studije ...
N-glikolilneuraminska kiselina
views 1097
    N-glikolilneuraminska kiselina skraćeno: Neu5Gc, je monosahardid s 9 ugljikovih atoma koji se može naći u tkivima sisavaca. Čovjek ne sintetizira Neu5Gc, pretpostavlja se...