Povoljno djelovanje vlakana na koronarnu arterijsku bolest kod žena

Print Friendly, PDF & Email

 

29.08.2005. – Ranije studije su pokazale da je viši unos vlakana iz hrane povezan sa smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti i manjom stopom smrtnosti. Američki znanstvenici ispitali su utjecaj vlakana iz različite hrane kod žena u dobi nakon menopauze kojima je dijagnosticirana koronarna arterijska bolest, te ustanovili povoljno djelovanje vlakana, posebno iz skupine cerealija i žitarica.

U studiji je sudjelovalo 229 žena kojima su koronarnom angiografijom određene promijene u srčanim arterijama. Najznačajniji utjecaj na smanjenje progresije bolesti tj. suženje srčanih arterija, pokazala su vlakna iz cerealija i žitarica kada su uspoređene s ukupnim vlaknima, vlaknima iz voća i vlaknima iz povrća. Već je 3 g vlakna žitarica po 1000 kcal energetskog unosa asocirano s manjim suženjem promjera srčanih arterija.

Što trebate znati?

Iako vlakna iz voća i povrća nakon podešavanja parametra u ovoj studiji nisu pokazala signifikantni utjecaj, to ne znači da se njihova količina treba smanjiti nauštrb žitarica. Sva je ta biljna hrana neophodna u prehrani radi sadržaja vitamina, minerala, vlakana i niza fitospojeva: odraslim se osobama preporučuje konzumacija kruha, tjestenine i proizvoda od punog zrna žitarica više puta dnevno, te više od 400 g raznovrsnog voća i povrća.

Izvor:
Erkkila AT, Herrington DM i sur. (2005) Cereal fiber and whole-grain intake are associated with reduced progression of coronary-artery atherosclerosis in postmenopausal women with coronary artery disease. American Heart Journal, 150, str.94-101.

 

Prati N.com