Prženi krumpirići

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Zbog čega se krumpirići prženi u suncokretovom ulju smatraju nezdravima, ako niti krumpir niti suncokretovo ulje ne sadržavaju zasićene masne kiseline? – B

Odgovor

Nije problem u samom krumpiru ili ulju, već načinu njihove pripreme. Ako se bilo koje ulje kod termičke obrade hrane pregrije, u dodiru sa zrakom dolazi do stvaranja oksidacijskih produkata i polimera od kojih su neki toksični kao što je npr. akrilamid (nastaje posebno prženjem u ulju škrobne hrane). Studije pokazuju da se takva pregrijana ulja najviše koriste u ugostiteljstvu (restoranima), u domaćinstvu i prehrambenoj industriji. Prženje u ulju je mnogo bezopasnije kada se radi u posudama pod vakumom (u prehrambenoj industriji se ova metoda rijetko koristi).

Ulja koja se više puta koriste za prženje hrane, pod povišenom temperaturom postaju tamnija, gušća, pjene se i dime. Toksični spojevi u takvim uljima su: dioksan, benzen, toluen, heksilbenzen, no ima i drugih. Suncokretovo ulje sadrži velik udio nezasićenih masnih kiselina, te je stoga veća mogućnost da kod pregrijavanja dođe do njihove oksidacije i stvaranja drugih nepoželjnih spojeva.

 

 

Prati N.com