Riboflavin

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Vitamin B2 odnosno riboflavin je hidrofilni vitamin dio skupine vitamina poznate kao B kompleks. Riboflavin je prekursor koenzima flavin mononukleotida (FMN) i flavin adenin dinukleotida (FAD), koji su potrebni za rad enzima kji se nazivaju flavoproteini. Flavoproteini su uključeni u širok raspon redoks reakcija poput sukcinat dehidrogenaze i ksantin oksidaze.

kemijski naziv: riboflavin
aktivni oblici: riboflavin, FAD, FMN
jedinica mjere: miligram
dnevna potreba: 1,2 do 1,7 mg/dan za zdravu odraslu osobu

FAD je slične strukture kao i NAD+, građen je od vitamina riboflavina, nukleotida adenina, riboze i fosfata.

Dolazi kao difosfat, ali i kao monofosfat (FMN). U obliku FMN monofosfata je uključen u prvi enzimski kompleks 1 lanca transporta elektrona. FMN (flavin adenin mononukleotid) kao oksidirajući reagens se koristi za reakciju s NADH za drugi korak u lancu transporta elektrona. Pojednostavljena reakcija je:

NADH + H+ + FMN —> FMNH2 + NAD+

Dva atoma vodika i 2 e- se “prenose” sa NADH na FFMN. Također nastali NAD+ kao produkt ove reakcije se vratio u svoje prvobitno stanje kao oksidans, spreman opet započeti ciklus. FMN je postao reducirajući agens i on je početni korak trećeg koraka u prijenosu elektrona.

Deficit

Kako je riboflavin vrlo dobro zastupljen u hrani prosječne osobe (jaja, mlijeko, meso, žitarice) deficit je vrlo rijedak, i danas prije svega pogađa kronične alkoholičare. Kako je riboflavin fotolabilan spoj i osjetljiv na svjetlost, njegov deficit je moguć kod novorođenčadi koja se fototerapijski liječe od hiperbilirubinemije, te eventualno kod ostalih osoba koje se liječe fototerapijom, odnosno kod onih koje učestalo pohađaju solarij. Simptomi deficita uključuju osjetljivost na svjetlo, poremećaje kože i sluznice jezika.

– seboreja kože, osjetljivost na svjetlo (fotofobija)
– angularni stomatitis, hijeloza
– bijeli, cakleći jezik

Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

 

Srodni članci ...

Riboflavin
views 1389
    Riboflavin (vitamin B2) - vitamin koji sudjeluje u proizvodnji energije i proizvodnji aminokiselina. Pomaže dobivanje energije iz proteina, ugljikohidrata i masti u tijel...
Piridoksin
views 2373
    Vitamin B6 odnosno piridoksin je hidrofilni vitamin koji je dio skupine vitamina poznate kao B kompleks. Ostali oblici, piridoksal i piridoksamin, u organizmu se poput pi...
Laetril
views 1388
    Laetril, amigdalin ili "vitamin B17" je kemijska tvar koja nema vitaminski status za čovjeka, odnosno to je pseudovitamin. Kako nije esencijalna za naše zdravlje, ne treb...
Podjela vitamina
views 3434
    Osnovna podjela vitamina 1. Vitamini topivi u mastima retinol (vitamin A) kalciferol (vitamin D) alfa-tokoferol (vitamin E) naftokinon (vitamin K) 2. Vitamini...
Osnovna svojstva vitamina
views 1670
    Vitamini su organske molekule koje imaju veliki broj funkcija u organizmu, i sudjeluju kao biokemijski regulatori i katalizatori u velikom broju reakcija u ljudskom organ...