Škrob

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Škrob je polisaharid biljnog podrijetla. Probavljiv je u ljudskom organizmu pa stoga ima važnost u ljudskoj prehrani.

U biljkama se nalazi kao rezervni materijal jer efikasno skladišti energiju. Nije sladak. Nakuplja se u sjemenkama žita i gomoljima (pr. krumpir) u obliku škrobnih zrnaca koja su specifična za pojedinu biljnu vrstu.

Žito sadrži 66-85%, mahunarke 60%, krumpir 20-30% škroba. Nedozrelo voće sadrži škrob koji prelazi u jedostavnije šećere tijekom sazrijevanja.

Škrob se sastoji o dva glavna oblika koji se dobivaju vezanjem glukoze u dugačke lance, to su amiloza i amilopektin. Amiloza ima ravne lance, a amilopetin ima razgranatu strukturu. Odnos amiloze i amilopektina ovisan je o vrsti biljke, s time da većina škroba ima 15-30% amiloze.

Amiloza i amilopektin u granulama škroba nalaze se u polukristalnom obliku tako da su netopivi u vodi. Kuhanjem se ova struktura narušava i lanci polisaharida postaju dostupni probavnim enzimima.

 

Srodni članci ...

Smeđe masno tkivo
views 961
    Uloga smeđeg masnog tkiva (engl.  brown adipose tissue, BAT)  je trošenje kalorija iz masti i proizvodnja topline kao odgovor na hladnoću. Bijelo masno tkivu u trbušnom d...
Semafor (traffic lights) označavanje hrane
views 617
    Način označavanja glavnih sastojaka na prednjoj strani pakirane hrane koji je zaživio na britanskom tržištu. Izradila ga je Agencija za prehrambene standarde UK (British ...
Tapioka
views 1427
    Tapioka je škrob dobiven iz korijena kasave (Manihot esculenta). Kasava je podrijetlom iz sjevernih dijelova Brazila, ali je rasprostranjena po cijeloj južnoj Americi....
Glukozni sirup
views 12440
    Glukozni sirup je pročišćena vodena otopina nutritivnih saharida koji se dobiva iz jestivog škroba i ima dekstrozni ekvivalent veći od 20. Isključivo je sirovina u prehra...
Askorbinska kiselina
views 1035
  Askorbinska kiselina ili askorbat je kemijski naziv vitamina C. Naziv je dobio po svojstvu sprječavanja skorbuta, prefiks a- znači "ne" i scorbutus znači "skorbut". Askorbins...