Što je pravilna prehrana

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Termini pravilna i zdrava prehrana, koji se često poistovjećuju, proizašli su iz istog nastojanja za postizanjem dobrog zdravlja putem konzumiranja adekvatne prehrane. Moglo bi se reći da je pravilna / zdrava prehrana način prehrane kojim se u organizam unose sve tvari potrebne za rast, razvoj te održavanje normalne funkcije tkiva i organa.

Pravilnom prehranom se održava dobro zdravlje, zadovoljavaju se energetske potrebe, omogućuje se obavljanje fizičkog rada, a ne manje važan aspekt pravilne prehrane čine i njena organoleptička svojstva koja ju čine prihvatljivom i ukusnom.

Na razvoj koncepta pravilne prehrane utjecao je brzi razvoj znanosti o prehrani, a pogotovo važne spoznaje kao što je uloga vitamina u organizmu, mogućnost prevencije i liječenja raznih bolesti putem hrane, kao i epidemiološke studije koje su pokazale vezu između načina prehrane i tzv. “civilizacijskih” bolesti.

Termin pravilna prehrana sve se više upotrebljava u znanstvenim krugovima, gdje se ipak nešto razlikuje od termina zdrave prehrane koja je često povezana s raznim prehrambenim pokretima i “manje” znanstvenim spoznajama. Pravilna prehrana kakvu zastupa nutricionizam bazira se na znanstvenim spoznajama, a cilj joj je omogućiti duži, zdraviji i kvalitetniji život ponajprije svakom pojedincu, a zatim grupama osoba s posebnim prehrambenim potrebama i čitavim populacijama.

Danas se obično cjelokupni rezultati istraživanja iz polja nutricionizma sažimaju u tzv. prehrambene preporuke ili prehrambene smjernice. Primjer su američke Dietary Guidelines for Americans, ili domaće Prehrambene smjernice za odrasle Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Prehrambene smjernice zasnovane na odabiru namirnica i Smjernice za prehranu i zdravo življenje). Smjernice se osim u pisanom obliku mogu dati i u pojednostavljenom grafičkom obliku kao što je to npr. Piramida zdrave prehrane koja je prvi puta prezentirana u SAD-u 1992. godine, a koja je do danas doživjela mnoge preinake u raznim zemljama. Također se u tabelarnom obliku daju kvantificirane norme za unos različitih prehrambenih tvari – bjelančevina, masnoća, ugljikohidrata, vitamina i minerala. Osim dobro poznatih američkih RDA, od nedavno pretočenih u DRI – Dietary Reference Intakes (Referentni Prehrambeni Unos), poznate su i norme Svjetske zdravstvene organizacije.

Pravilna prehrana može se postići koristeći bilje i životinjske namirnice, kao i samo biljne namirnice – vegetarijanstvo i veganstvo također mogu ispuniti sve zahtjeve pravilne prehrane.

 

Srodni članci ...

Koji je način prehrane najbolji za prosječnog zdravog čovjeka
views 1239
    Koji je način prehrane najbolji za prosječnog zdravog čovjeka? - Ana Odgovor Najbolji način prehrane za prosječnog, zdravog čovjeka u je onaj koji odgovara svim nje...
Bolest zdrave prehrane
views 1128
    Svom stalnom pokušaju izmisliti nove bolesti, industrija psihijatrije je proglasila novu bolest, do sada najapsurdniju od svih: bolest zdrave prehrane! Ovo nije šala: ako...
USDA piramida hrane 2005
views 1327
    2005. - Američko Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Novu Piramidu Hrane, vodič koji treba poslužiti svakom Amerikancu pri odabiru zdravog načina prehrane. Za razliku od...
Što je pravilna prehrana
views 3143
    Termini pravilna i zdrava prehrana, koji se često poistovjećuju, proizašli su iz istog nastojanja za postizanjem dobrog zdravlja putem konzumiranja adekvatne prehrane. Mo...