Tagged: migrena

Gersonova terapija

    Njemački liječnik Max Gerson (1881 – 1959) razvio je terapiju koja nudi rješenje za većinu bolesti na koje danas nailazimo u zapadnom svijetu. Njegova terapija se temelji na hiperalimentaciji tijela kao i detoksifikaciji organizma od otrova. Gersona mnogi smatraju ocem prehrambenih detoksifikacija koje su dosta popularne u zadnje vrijeme. Gerson je sam patio od migrena koje su bile...

Migrena

    Na nastanak migrene utječu mnogi faktori, no u ovom ćemo se članku zadržati na hrani, nutrijentima i drugim tvarima koji su vezani za hranu. Ukoliko se ih prehrane izbace namirnice i sastojci u nastavku, oko 50% oboljelih imati će značajno smanjenje učestalosti migrena, dok će njih 10% biti bez simptoma. Najčešći okidači, i hrana koja čini migrenu bolnijom...