Mušmula

    Porijeklom iz Male Azije i Jugoistočne Europe, gdje je i danas raširena u kultivaru, ali se može naći i kao samonikla biljka. Rimljani su raširili mušmulu po Europi, prvotno po Italiji i Grčkoj gdje se jako dobro udomaćila. Pronađeno je da su rimski vojnici sadili mušmulu u svojim vojnim logorima. vrsta: Mespilus germanica, Néflier, porodica Rosaceae Mušmula je...