Tagged: travanj

25. travanj

    2014. – Vijećnici američkog grada Dallasa odlučili su zaustaviti fluoridaciju vode za piće. Odluka je donesena nakon višemjesečnog inzistiranja aktivista. Voda grada Dallasa fluoridirana je pedesetak godina sa svrhom prevencije karijesa i kvarenja zubi, međutim ta metoda se pokazala neefikasnom te uzrokuje više štete nego koristi. Grad Dallas će tako uštedjeti milijun dolara godišnje. Vijećnik Sheffie Kadane izjavljuje:...

26. travanj

    2006. – Grad Chicago zabranjuje prodaju foie gras paštete koja se proizvodi od jetre pataka i gusaka koje su silom šopaju. Uz kaznu od 500 USD, Chicago je prvi američki grad koji je uveo ovakvu zabranu. Foie gras je posebno popularna u Francuskoj, gdje se i najviše proizvodi. Šopanje patki i gusaka radi se tako da se posebnim...