Tiamin

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Vitamin B1 odnosno tijamin (stari naziv aneurin) je hidrofilni vitamin, dio skupine vitamina poznate kao B kompleks.

kemijski naziv: tijamin
aktivni oblici: tijamin pirofosfat
jedinica mjere: miligram
dnevna potreba: 1 do 2 mg/dan za zdravu odraslu osobu

Vitamin B1 odnosno tiamin (stari naziv aneurin) je hidrofilni vitamin, dio skupine vitamina poznate kao B kompleks.

Funkcija

Tiamin pirofosfat je aktivni oblik tiamina, koji je neophodan kofaktor za rad enzima piruvat dehidorogenaze i alfa-ketoglutarat dehidrogenaze, kao i za reakcije enzima transketolaze u pentoza fosfatnom putu. Time je tiamin vitalno uključen u dva osnovna procesa dobivanja energije iz ugljikohidrata – glikolizu šećera te rezervni pentoza fosfatni put. Nedostatak tiamina ugrožava sposobnost stanice da proizvodi energiju iz ugljikohidrata, te time utječe na energetski metabolizam tijela. Potreba na ovom vitaminu shodno se izražava proporcionalno prema kalorijskom unosu. Što je veći unos ugljikohidrata, veća je i potreba na tiaminu. Kako je tiamin jedan od vitamina B kompleksa koji su svi topivi u vodi, suvišak ovog vitamina se jednostavno izlučuje mokraćnim putem.

Deficit

Početni simptomi deficita tiamina uključuju konstipaciju, gubitak apetita, mučninu, depresiju, zamor i perifernu neuropatiju. Kod dužeg, kroničnog manjka tiamina dolazi do težih neuroloških simptoma poput ataksije, konfuznosti i gubitka koordinacije očiju, te poremećaji u radu srca i mišića. Teški simptomi avitaminoze tiamina poznati su kao bolest Beriberi, u uvjetima kada je ishrana bogata ugljikohidratima, a manjkava na tiaminu. Deficit tiamina također je povezan sa Wernicke-Korsakoff sindromom, koji se uobičajeno javlja kod kroničnih alkoholičara.

Beri beri bolest
– poremećaj u radu mišića i srca, gubitak koordinacije očiju
– konfuzija, depresija, periferna neuropatija
– gubitak apetita, mučnina

Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

 

Prati N.com