Vitamin B12

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Vitamin B12 odnosno cijanokobalamin je hidrofilni vitamin koji je dio skupine vitamina poznate kao B kompleks. Prilikom apsorpcije ovog vitamina, bitno je vezanje u kompleks s tzv. intrinzičkim faktorom, koji se luči u želucu. Vezan je uz djelovanje folne kiseline.

Deficit

Megaloblastična anemija i perniciozna anemija ili anemija srpastih stanica je stanje koje odražava deficit ovoga vitamina. Također, deficit vitamina B12 je povezan s metabolizmom folne kiseline. Ako nema B12 blokira se rad folne kiseline i dovodi do metaboličkog deficita folata. Također, deficit ovog vitamina dovodi do propadanja mijelinske ovojnice.

kemijski naziv: kobalamin
aktivni oblici: kobalamin, metil kobalamin, cijanokobalamin
jedinica mjere: mikrogram

F_Cijankolamin

Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

 

Prati N.com