14. siječanj

Print Friendly, PDF & Email

 

2022. – Stupanjem na snagu Uredbe EU 2022/63 od 14 siječnja 2022., i nakon što je EFSA zaključila da “nije siguran” – aditiv titanij dioksid, označen na etiketama prehrambenih proizvoda kao E171, konačno je zabranjen za korištenje u hrani u zemljama Europske Unije. Već je i ranije bio zabranjen u Njemačkoj, a od početka 2020 godine u Francuskoj. Sada je nastupila zabrana za cijelu Europsku Uniju, no u Ujedinjenom Kraljevstvu se i dalje koristi.

Dokument: Uredba Komisije EU 2022/63 od 14. siječnja 2022. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu titanova dioksida (E 171) kao prehrambenog aditiva.

 

 

 

Prati N.com