2. ožujak

Print Friendly, PDF & Email

 

 

2010. – Genetski modificirani krumpir “Amfloru” odobrila je Europska komisija za industrijsku upotrebu u Europskoj Uniji, pošto ga je Europska agencija za sigurnost hrane ocjenila sigurnim za uzgajanje. Nakon dobivanja licence, BASF je najavio da će zatražiti licencirane za još nekoliko drugih GM krumpira (GM Fortuna), te koristiti ih kao hranu za životinje.

BASF je u travnju 2010. godine započeo sa uzgojem Amflore, i to u Njemačkoj sa 20 hektara, Švedskoj 150 hektara, Češkoj 150 hektara. Uzgoj je nastavljen i 2011. godine.

Zbog otpora prema GM krumpiru, proizvodnja je ubrzo posustala i Amflora se više ne uzgaja.

 

Prati N.com