29. ožujak

Print Friendly, PDF & Email

 

 

2012. – Hrvatska Vlada na čelu s premijerom Milanovićem uspješno donijela Uredbu od izmjeni i dopunama uredbe o razni genetski modificiranih organizama ispod kojih proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme. U toj uredbi se nalazi već sedam gm biljaka, odnosno čak 46 varijacija, od kojih je samo kukuruz zastupljen s 28 varijacija. Proizvodi su to čak 15 biotehnoloških proizvođača.

Ranije se saborski Odbor za zaštitu okoliša jednoglasno očitovao da želi RH slobodnu od GMO-a i da se razvo RH temelji na ekološkoj poljoprivredi i turizmu, da 18 županija ne želi GMO. Unatoč tomu, uredba Vlade sadrži odredbe koje su u skladu sa aktima Europske unije (Odluka EK od 17- lipnja 2011. godine o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza MON 89303 x MON 88017 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća.

Šifre MON 89303 i MON 88017 označavaju GMO kukuruz multinacionalne kompanije Monsanto, a ovom odlukom je propisano da na proizvodima koji sadrže taj kukuruz ne treba isticati da je riječ o GM biljci. Monsanto nije jedini na listi, tu je kukuruz od Pioneer/Dow, AgroSciences, Bayer CropScience i Syngenta Seeds.

Ako ubuduće na poljima bude dolazilo do križanja naših postojećih vrsti s Monsantovim kukuruzom MON 89034 x MON 88017, to će samo značiti da je multinacionalna kompanija vlasnik svog takvog kukuruza u RH – naime, Monsanto je patentirao MON 89034 x MON 88017. Ako se pojavi novo sjeme, što se događa svake godine, a u tom novom sjemenu bude dio genetske strukture MON 89034 × MON 88017, Monsanto postaje vlasnik tog sjemena. Čitava ova priča sjajno je objašnjena u filmu Food Inc. Roberta Kennera iz 2008. godine.

 

1929. – Rođen John Robert Vane (u. 19. studeni 2004. g.) engleski biokemičar dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju medicine 1982. g. zajedno s Sune K. Bergström i Bengt Ingemar Samuelsson za izolaciju, identifikaciju i analizu prostaglandina. Prostaglandini se u tijelu sintetiziraju od esencijalnih masnih kiselina i utječu na kontrolu tisuće metaboličkih funkcija od upala, boli, krvnog tlaka, funkcije srca i probavnog sustava, regulacije tjelesnih tekućina, zgrušavanje krvi, alergija itd. Od tri tipa prostaglandina, treći tip je izrazito ne-upalnog karaktera i sintetizira se iz omega-3 masnih kiselina. Stoga je u svrhu smanjenja intenziteta upalnih procesa u tijelu, potrebno izbalansirati ravnotežu omega 6 i omega 3 masnih kiselina, kako bi bila u omjeru od 1:1 do 1:4. Samo za usporedbu, taj je omjer u tipičnoj američkoj prehrani 10:1 do 20:1, što utječe na sintezu manje povoljnijih prostaglandina.

 

1886. – Proizvedena je prva šarža Coca Cole u američkom gradu Atalanti. Izum doktora Johna Pembertona trebao je biti lijek za mamurluk, bolove želuca i glavobolju. Napitak je reklamirao kao “tonik za mozak i intelektualni napitak”, a prvi puta je Coca Cola prodana nekoliko tjedana kasnije, 8. svibnja. Coca cola je sadržavala kokain kao sastojak do 1904. g. kada je zabranjen od strane Kongresa.

 

Prati N.com