Aminokiseline

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Aminokiseline su organske tvari koje sadrže dušik, a gradivni su blokovi proteina.

Za ljudski organizam važno je 20 osnovnih aminokiselina. Dijele se na neesencijalne, koje možemo sačiniti u našem tijelu i esencijalne aminokiseline, koje naš organizam ne može napraviti i moramo ih unositi ishranom. Neki autori izdvajaju specifično da neke neesencijalne aminokiseline mogu u određenim postati uvjetno esencijalne.

Aminokiseline nisu samo bitne u sintezi proteina već također funkcioniraju u prijenosu živčanog signala, kao dio antioksidativne fronte koja se bori protiv oksidativnog stresa. Aminokiseline razgranatih lanaca (eng. BCAA) su leucin, valin i izoleucin.

 

Prati N.com