Aspartat

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Aspartat je sol asparaginske kiseline, odnosno asparaginska kiselina u disociranom obliku.

Aspartati su često uključeni u aktivnim mjestima bjelančevina. Negativan naboj aspartata znači da on može djelovati na pozitivno nabijene atome kao što su npr. razni kationi. Minerali se lako vezuju na aspartat (kalij, natrij, cink, magnezij…). Primjer je magnezij aspartat – kelirani oblik koji se koristi kao suplement.

Aspartat u tijelu čovjeka jedan je od metabolita ciklusa ureje i sudjeluje u glukoneogenezi.

Aspartat u središnjem živčanom sustavu djeluje kao neurotransmiter. Aspartat stimulira NMDA receptore, no nešto slabije od glutamata.

Umjetno ne-saharidno sladilo aspartam je dipeptid fenilalanina i aspartata.

 

Prati N.com