Category: Na današnji dan

Događaji, otkrića, obični ljudi, znanstvenici, politika i činjenice koje su oblikovale znanost o prehrani – i još danas utječu na prehranu pojedinaca i globalne populacije.

Kliknite na datume označene drugom bojom u kalendaru za prikaz pojedinosti. Kalendar konstanto dopunjavamo novim informacijama.

Kalendar

    Siječanj 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Veljača 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...

1. siječanj

    2006. – Zbog zabrinutosti oko učestalog pojavljivanja mikrobne rezistencije kod čovjeka, a u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003, u Europskoj uniji su zabranjeni antibiotici, među njima i tetraciklin, kao promotori rasta u hrani za životinje. Upotreba antibiotika kao promotora rasta je bila dozvoljena od sredine 50-tih godina prošlog stoljeća. Zabranu podržava SZO i FAO, te se nadaju...

11. siječanj

    1922. – U kanadskom gradu Torontu prvi put je korišten inzulin za liječenje dijabetesa.   natrag na kalendar  

12. siječanj

    1779. – Rođen je Nicolas Clement (12. siječanj 1779. – 21. studeni 1841.) francuski fizičar i industrijski kemičar. Clement je prvi znanstvenik koji je definirao i koristio kaloriju kao jedinicu mjere za toplinu, iako je ta riječ postojala još ranije za vrijeme Lavoisier-a koji je mjerio specifičnu toplinu vode i drugih materijala u uređaju kojeg je nazvao kalorimetrom....

14. siječanj

  2022. – Stupanjem na snagu Uredbe EU 2022/63 od 14 siječnja 2022., i nakon što je EFSA zaključila da “nije siguran” – aditiv titanij dioksid, označen na etiketama prehrambenih proizvoda kao E171, konačno je zabranjen za korištenje u hrani u zemljama Europske Unije. Već je i ranije bio zabranjen u Njemačkoj, a od početka 2020 godine u Francuskoj. Sada...

15. siječanj

  2015. – Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) odobrilo je prodaju i uzgajanje soje i pamuka rezistentnih na dikambu. Dikamba je herbicid širokog spektra, koji se preko lišća premješta u sve dijelove biljke te izaziva poremećaje ravnoteže hormona kod dijeljenja stanica, disanja i sinteze proteina. Biljka ugiba u deset dana. Bakterija Pseudomonas maltophila (soj DI-6) koja inače obitava u zemlji, djeluje...