Celuloza

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Celuloza je organska tvar formule (C6H10O5)n, odnosno polisaharid koji je sastavljen od nekoliko stotina do nekoliko tisuća linearno povezanih molekula glukoze. Celuloza je strukturna komponenta stanične stjenke zelenih biljaka, mnogih algi i oomiceta (gljiva).

Celuloza je najzastupljeniji organski spoj na Zemlji gdje čini prosječno jednu trećinu biljaka (u pamuku doseže 90%, u drvu 40 do 50%).

Neke životinje, posebno preživači i insekti (termiti) mogu probaviti celulozu uz pomoć mikroorganizama koji žive u njihovom probavnom sustavu.

Celuloza se svrstava u grupu “prehrambenih vlakana”, gdje sa ostalim neprobavljivim sastojcima povećava volumen i masu crijevnog sadržaja vežući na sebe molekule vode. Celuloza iz biljnih izvora u čovjekovoj hrani često se nalazi izmiješana sa hemicelulozom, ligninom, pektinom i raznim gumama.

Probavni organi čovjeka ne izlučuju sokove i enzime koji bi djelovali na celulozu na taj način da ju razgrade na sastavne dijelove. No, bakterijska mikroflora normalno prisutna u crijevima čovjeka (Escherichia coli i druge bakterije) stvaraju enzim celulazu koja razgrađuje celulozu do spojeva koje naš probavni sustav ipak može iskoristi.

 

Prati N.com