Dekstrozni ekvivalent

Print Friendly, PDF & Email

 

Dekstrozni ekvivalent – Ukazuje na stupanj hidrolize molekule škroba. Viši DE znači da je viši udio monosaharida od kratkolančanih polimera.

DE glukoze je 100.
DE škroba je 0.

 

Prati N.com