Dijetetika

Print Friendly, PDF & Email

 

Dijetetika je struka koja principe dijetne ishrane primjenjuje na izbor jela i prehranu pojedinaca.