Francuska studija o antioksidantima

Print Friendly, PDF & Email

 

24.03.2004. – SUVIMAX je skraćeni naziv za francusku studiju koja se bavi istraživanjem utjecaja antioksidanata (vitamina i minerala) na prevenciju koronarne bolesti srca i raka (franc. SUppléments en VItamines et Minéraux AntioXydants). Prema rezultatima, samo su muškarci ostvarili zdravstvenu korist od upotrebe antioksidanata. A što je sa ženama? Učinak dodatka antioksidanata kod žena bio je minimalan – pretpostavlja se radi toga što se žene općenito bolje hrane, te je unos antioksidanata hranom na boljoj početnoj razini od muškaraca.

SUVIMAX je prva europska studija koja dokazuje da prehrambeni suplementi smanjuju ukupni mortalitet i vjerojatnost pojave raka u Europskoj populaciji. U studiji su korištene realne razine suplementa (u rasponu RDA), kakve bi se inače mogle dobiti iz hrane, dakle pravilnom, uravnoteženom prehranom. Nisu korištene mega-doze suplementa, za koje se u mnogobrojnim prijašnjim studijama uglavnom nije pokazalo povoljno djelovanje.

Studija je trajala 8 godina, a prikupljeni su zdravstveni podatci i uzorci krvi od 13.000 sudionika (5.000 muškaraca i 8.000 žena). Dok kontrolna grupa nije dobivala dodatke, druga grupa je dnevno konzumirala sljedeće antioksidante: vitamin E, vitamin C, beta-karoten, cink i selen. Odmah na početku studije bila je vidljiva razlika između muškaraca i žena – analizom krvni pronađeno je da žene imaju veću razinu vitamina C i beta-karotena. Dakle, osobe koje konzumiraju manje voća i povrća (u ovom slučaju muškarci) imaju manju razinu beta-karotena u plazmi.

Što trebate znati?

Prema rezultatima ove studije, pojava zaštitnog učinka od pojave ishemične bolesti srca nije uzrokovana dodatkom suplementa. Muškarci koji su dnevno koristili suplemente imali su 31%-tno smanjenje rizika od pojave svih oblika raka.

Nema potrebe da se oslanjamo isključivo na prehrambene suplemente vitamina i minerala u svrhu prevencije od pojave raka – prehrana bogata voćem i povrćem je najbolja prevencija. Ali u slučaju loše, neuravnotežene prehrane, tablete suplementa, pokazat će svoju korisnu stranu. Gotovo sva dodatna količina antiokisidativnih vitamina i minerala može se dobiti iz hrane. Npr. sudionici ove studije koji su primali suplemente, dobivali su ekvivalent 60 g svježe mrkve (beta-karoten) i jednog kiwija (vitamin C).

 

Prati N.com