Glutaraldehid

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Glutaraldehid nije prehrambeni aditiv i nije obilježen E-brojem, stoga se ne smije nalaziti u hrani, on spada u onečišćenje hrane.

Koristi se kao hladni dezinficijens u medicini i zubarstvu, u tretmanu industrijskih voda (za bojlere, hlađenje, klimatizaciju), kao fiksator u preparatima za elektronske mikroskope, u proizvodnji cjepiva (hripavac), kao omekšivač, sastojak antiperspiranta, ali ne i u industriji hrane.

Ako hrana sadrži glutaraldehid, znači da je zagađena. Glutaraldehid može dospjeti u hranu iz plastične ambalaže u kontaktu sa hranom. Jedini način da se izbjegne mogućnost onečišćenje glutaraldehidom je da se ne konzumiraju mesni proizvodi, sirevi i ostala hrana koja je zapakirana u plastičnu ambalažu.

Izvor:
e-brojevi.udd.hr

 

Prati N.com