Jogurt i terapija antibioticima

Print Friendly, PDF & Email

 

24.02.2004. – Jedna od najčešćih komplikacija pri uzimanju antibiotika je pojava dijareje (proljeva), koja se javlja u 5 do 39% slučajeva. Kada se u terapiji raznih bolesti uzimaju antibiotici, oni će uništiti veći dio bakterija koje se normalno nalaze u crijevu, te će nastati otvoreni prostor za razvoj drugih, nepoželjnih bakterija. Također antibiotici će utjecati na metabolizam kratko-lančanih masnih kiselina, promjeni metabolizma ugljikohidrata i žučnih kiselina, te će toksično djelovati na intestinalnu mukozu.

Studija objavljena u Digestive Diseases and Sciences, pokazuje da se dnevnim konzumiranjem jogurta smanjuje nastanak ovog oblika proljeva za 50 posto. Oko 100 hospitaliziranih osoba dnevno je konzumiralo 227 g jogurta, dok kontrolna grupa nije imala jogurt na bolničkom jelovniku. Svi su ispitanici bili na terapiji antibioticima. Nakon 8 dana, samo je 12% osoba na prehrani s jogurtom dobilo dijareju, dok je 24% osoba iz kontrolne skupine imalo znakove dijareje. Također ukupno trajanje dijareje u skupini koja je konzumirala jogurt bilo je znatno kraće (23 naprema 60 dana).

Što trebate znati?

Kulture nekih bakterija koje se upotrebljavaju za proizvodnju jogurta bile se uspješne u smanjenju incidencije dijareje, te su slični rezultati objavljeni u drugim radovima. Ključno je znati da se bakterije iz jogurta ne zadržavaju u probavnom sustavu kroz duže vrijeme. To znači da je potrebna redovna konzumacija u svrhu postizanja zaštitnog efekta. Ova studija bi vjerojatno dala bolje rezultate da se kontrolnoj grupi dao termički obrađen jogurt, bez živih bakterija. Drugo, vrlo mali broj bakterija iz jogurta prelazi želučanu barijeru (nizak pH), i to u rasponu od 0,001 do 2%, te je potrebno konzumirati svježi jogurt, dakle da nije dugo odstajao na policama dućana.

 

Prati N.com