Kemijska klasifikacija lipida

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Kemijska klasifikacija lipida

1. jednostavni lipidi

voskovi
– pravi voskovi
– kolesterol i sterolni esteri
– vitamin A esteri
– vitamin D esteri

neutralne masti
– trigliceridi
– poligliceridi

2. konjugirani/polarni lipidi

fosfolipidi (sadrže fosfatnu skupinu i molekulu masti)
cerebrozidi (sadrže ugljikohidrat i molekulu masti)
sulfolipidi (sadrže sulfatni nastavak)

3. derivirani lipidi

masne kiseline
masni alkoholi
masni aldehid
vitamini A, D, E, K

4. ostale vrste lipida

sapuni
pigmenti boje
oksidativni polimeri
termalni polimeri
lipoproteini

 

Prati N.com