Lokalna hrana

Print Friendly, PDF & Email

 

Termin “lokalna hrana” definira proizvodnju hrane blizu mjesta njene potrošnje te definira proizvodnju koja se zasniva na lokalnim resursima.

Prema britanskoj studiji (New Economics Foundation, 2001) novac utrošen na lokalno proizvedenu hranu stvara gotovo dva puta veći prihod za lokalnu ekonomiju od iste sume novca utrošenog u tipičnom supermarketu. Svakih 10 funti utrošenih na kupovinu lokalno proizvedene hrane vrijedi 25 funti za lokalno područje, u usporedbi s 14 funti kada se isti iznos utroši na kupovinu hrane u supermarketu.

Novac utrošen na lokalno proizvedenu hranu ostaje u okruženju gdje se njegova vrijednost uvećava zato što se on tamo reinvestira više puta. Slični proizvodi kupljeni u supermarketu su uvezeni, pa zato stvaraju radna mjesta u nekom drugom području, a profit iz trgovine se rijetko reinvestira lokalno.

Lokalizacija proizvodnje hrane je ključna za lokalnu ekonomiju i za dostizanje socijalne održivosti.

 

Prati N.com