Prihvatljivi dnevni unos za glifosat

Print Friendly, PDF & Email

 

 

12.01.2017. – Prihvatljivi dnevni unos (engl. Acceptable Daily Intake, ADI) definira količinu kemikalije (aditiva, rezidue pesticida) koji je se nalazi u hrani i može se svakodnevno konzumirati čitav životni vijek bez ikakvog rizika za zdravlje. Izražava se u mg/kg tjelesne mase čovjeka.

Za herbicid glifosat prihvatljivi dnevni unos u EU iznosi 0,5 mg/kg tm dnevno, dok je u USA iznos veći i iznosi 1,75 mg/kg tm dnevno. (1) Glifosat je odobren za korištenje u EU 2002. godine, i tada je propisan prihvatljivi dnevni unos koji je iznosio 0,3 mg/kg tjelesne mase dnevno. U SAD-u je ADI za glifosat u početku bio 0,10 mg/kg tm. Čini se da je ADI više pratio povećanje upotrebe u agrikulturi nego zdravlje čovjeka (glifosat je danas najkorišteniji herbicid na svijetu).

Nezavisni stručnjaci, za razliku od regulatornih agencija, ne preporučuju više od 0,025 mg/kg tjelesne mase na dan.

U veljači 2016. godine grupa znanstvenika zaključuje da su regulatorne procjene ADI za glifosat u EU i SAD bazirane na zastarjeloj znanosti (2). Čini se da bi glifosat mogao biti toksičan na vrlo niskim razinama ekspozicije jer uzrokuje proliferaciju hormonski ovisnih stanica raka dojke u koncentracijama ppt (parts per trillion).  Meta analiza, Schinasi i Leon (3), ukazuje da postoji asocijacija između ekspozicije pesticidima i rasta ne-Hodgkinova limfoma (vrsta raka krvi) gdje je incidencija udvostručena u SAD-u između 1975. i 2006. godine.

Glifosat je vjerojatno endokrini disruptor koji interferira s ljudskim hormonskim sustavom i može uzrokovati rak i prirođene malformacije.

Komercijalni proizvodi ovog herbicida sadrže aktivnu supstancu glifosat uz dodatak ko-formulanta (aditivi i adjuvanti) koji omogućuju aktivnoj tvari brže prodiranje u biljke. Ispitivanje provedeno 2014. godine (4) pokazalo je da od 9 ispitivanih proizvoda 8 bilo toksičnije od same aktivne tvari, i to do tisuću puta više!

Stoga je prihvatljivi dnevni unos za pesticide, koji se bazira na toksičnosti samo aktivne tvari, bez velike važnosti. Procjenjuje se da zemlje EU koriste oko 500 ko-formulanta u komercijalnim pesticidima. Komisionar za zdravstvo Vytenis Andriukaitis (2014-2019) u travnju 2016. izjavljuje da Glavna uprva za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) radi na kreiranju liste zabranjenih ko-formulanata, ali nije dao krajnji rok za objavu liste. (1)

Izvori:
(1) Jean-Michel Bos: Glyphosate, the most hated herbicide, part 1, 2 and 3. Euranet Plus News Agency. 13.06.2016.
(2)
John Peterson Myersi sur.: Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures: a consensus statement. Environmental Health (2016) 15:19
(3)
Leah Schinasi, Maria E. Leon: Non-Hodgkin Lymphoma and Occupational Exposure to Agricultural Pesticide Chemical Groups and Active Ingredients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, 4449-4527.
(4)
Robin Mesnage, Nicolas Defarge, Joël Spiroux de Vendômois, and Gilles-Eric Séralini: Major Pesticides Are More Toxic to Human Cells Than Their Declared Active Principles. BioMed Research International, Volume 2014, Article ID 179691, 8 pages.

 

Prati N.com