Riboflavin

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Vitamin B2 odnosno riboflavin je hidrofilni vitamin dio skupine vitamina poznate kao B kompleks. Riboflavin je prekursor koenzima flavin mononukleotida (FMN) i flavin adenin dinukleotida (FAD), koji su potrebni za rad enzima kji se nazivaju flavoproteini. Flavoproteini su uključeni u širok raspon redoks reakcija poput sukcinat dehidrogenaze i ksantin oksidaze.

kemijski naziv: riboflavin
aktivni oblici: riboflavin, FAD, FMN
jedinica mjere: miligram
dnevna potreba: 1,2 do 1,7 mg/dan za zdravu odraslu osobu

FAD je slične strukture kao i NAD+, građen je od vitamina riboflavina, nukleotida adenina, riboze i fosfata.

Dolazi kao difosfat, ali i kao monofosfat (FMN). U obliku FMN monofosfata je uključen u prvi enzimski kompleks 1 lanca transporta elektrona. FMN (flavin adenin mononukleotid) kao oksidirajući reagens se koristi za reakciju s NADH za drugi korak u lancu transporta elektrona. Pojednostavljena reakcija je:

NADH + H+ + FMN —> FMNH2 + NAD+

Dva atoma vodika i 2 e- se “prenose” sa NADH na FFMN. Također nastali NAD+ kao produkt ove reakcije se vratio u svoje prvobitno stanje kao oksidans, spreman opet započeti ciklus. FMN je postao reducirajući agens i on je početni korak trećeg koraka u prijenosu elektrona.

Deficit

Kako je riboflavin vrlo dobro zastupljen u hrani prosječne osobe (jaja, mlijeko, meso, žitarice) deficit je vrlo rijedak, i danas prije svega pogađa kronične alkoholičare. Kako je riboflavin fotolabilan spoj i osjetljiv na svjetlost, njegov deficit je moguć kod novorođenčadi koja se fototerapijski liječe od hiperbilirubinemije, te eventualno kod ostalih osoba koje se liječe fototerapijom, odnosno kod onih koje učestalo pohađaju solarij. Simptomi deficita uključuju osjetljivost na svjetlo, poremećaje kože i sluznice jezika.

– seboreja kože, osjetljivost na svjetlo (fotofobija)
– angularni stomatitis, hijeloza
– bijeli, cakleći jezik

Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

 

Prati N.com